Home   Semináře   Untitled

Untitled

Obsazeno
2018-02-06 09:00 - 13:00
Mgr. Zuzana Dubská - Radičová


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.199,00Kč
s DPH: 2.661,00Kč

GDPR a praktické aspekty přípravy na nařízení

EU přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která se budou bez výjimky týkat všech firem a organizací ve všech členských státech. Nová pravidla zpřísňují nakládání s osobními údaji a hlavně zvyšují sankce až do 500 milionů Kč. Jak se musí změnit vnitřní předpisy ve vaší firmě či organizaci? Musíte provést audit a týká se Vás povinnost zaměstnat pověřence pro ochranu osobních údajů?

Osnova semináře:
-
Úvod do problematiky GDPR
- Povinnosti správců a zpracovatelů a jejich implementace
- Práva subjektů, údajů a zajišťování jejich uplatňování
- Zkušenosti z praxe a nejčastější nedostatky

Cíl semináře:
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s principy ochrany osobních údajů a pravidly, které přináší evropské nařízení GDPR. Po jeho absolvování budou účastníci schopni používat terminologii GDPR a identifikovat všechny povinnosti správců a zpracovatelů vyplývající z nového nařízení. Důraz bude kladen také na nová práva jednotlivců, jejichž znalost účastníci uplatní v pracovním i soukromém životě.


Komu je seminář určen:

Všem, kteří chtějí být připraveni na příchod GDPR, potřebují zjistit, co změna v ochraně osobních údajů obnáší pro jejich organizaci. Není nutná předchozí znalost problematiky, kurz je určen začátečníkům pro získání přehledu.

Kapacita semináře:
max 30 účastníků


Lektoři semináře

Mgr. Zuzana Dubská - Radičová

Je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde se zúčastnila i specializovaných skupin či podskupin zřízených na úrovni EU. V rámci své předchozí praxe se zaměřovala na oblast compliance v bankovním sektoru se specializací mimo jiné na ochranu soukromí, osobních údajů a implementaci regulatorních požadavků vyplývajících z nařízení GDPR. Na téma ochrany osobních údajů a GDPR pravidelně přednáší a je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků.