Home   Semináře   Elektronická Evidence Tržeb od 1.3.2018

Elektronická Evidence Tržeb od 1.3.2018

Zrušeno
2018-01-10 09:00 - 14:00
Ing. Marika Voženílková


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 1.890,00Kč
s DPH: 2.287,00Kč

Elektronická Evidence Tržeb od 1.3.2018

Osnova semináře:
- kdo je povinen evidovat od 1.3.2018 (kritéria zatřídění, kombinace různých podnikatelských aktivit, výjimky ze zákona, odklad evidence)
- základní principy fungování EET
- povinnosti poplatníka a povinnosti finanční správy
- vymezení evidované tržby, storna a opravy evidované tržby (co vůbec evidovat, vztah k účetnictví, co evidenci nepodléhá, mohu evidovat něco dobrovolně?)
- evidování tržeb v případě zastoupení
- evidování tržeb ve zjednodušeném režimu (možnosti, úskalí, žádosti, aj.)
- tržby vyloučené z evidence tržeb
- rozbor různých situací ve vazbě k okamžiku a formě předání účtenky zákazníkovi
- autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, doba odezvy
- kontrolní pravomoc správce daně, kontrola zákazníkem a opatření k vynucení nápravy
- správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb
- potenciální plátci DPH a problematika počítání obratu, registrace a další povinnosti podnikatele, které souvisí se zákonem o DPH

- diskuze, odpovědi na otázky

Cíl semináře:
Cílem prakticky vedeného semináře je seznámit posluchače s uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb a metodikou finanční správy. Lektorka vysvětlí konkrétní postupy a možnosti podnikatelů v různých situacích, variantách a kombinacích, aby se podnikatelé vyvarovali chybám a omylům. Posluchači obdrží podrobné materiály, jejich součástí budou aktuální výkladová stanoviska daňové správy a praktické příklady.Komu je seminář určen:
pro účetní, ekonomy, daňové poradce a všechny podnikatele, kteří přijímají platby jinak nez bezhotovostně

Kapacita semináře: max 30 účastníkůLektoři semináře

Ing. Marika Voženílková

Dlouhodobý spolupracovník - Generální finanční ředitelství v Hradci Králové - metodik nepřímých daní, daňový poradce, lektor V roce 1988 ukončila studium na Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika a management. Od roku 1992 pracovala pro Finanční úřad v Hradci Králové, jako pracovník správce daně. Počínaje rokem 2003 do roku 2015 pracovala jako metodik nepřímých daní pro Generální finanční ředitelství v Hradci Králové - I nadále s GFŘ spolupracuje jako poradce.
  • od roku 2004 školí problematiku daně z přidané hodnoty zaměstnance daňové správy
  • od roku 2006 školí problematiku daně z přidané hodnoty daňové poradce, účetní, zaměstnance firem, neziskových organizací a územně samosprávných celků
Získané zkušenosti:
  • zkušenosti s mezinárodní výměnou informací systému VIES
  • aplikovala nový zákon o dani z přidané hodnoty při provádění kontrol daňových  subjektů, zpracovávala agendu spojenou s vyměřením daně
  • získala zkušenosti na agendě majetkových daní a byla zodpovědná za oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.