Home   Semináře   Elektronická evidence tržeb v praxi pro podnikatele, potenciální plátce DPH a plátce DPH

Elektronická evidence tržeb v praxi pro podnikatele, potenciální plátce DPH a plátce DPH

2017-02-13 09:00 - 14:00
Ing. Marika Voženílková


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.190,00Kč
s DPH: 2.650,00Kč

Elektronická evidence tržeb v praxi pro podnikatele, potenciální plátce DPH a plátce DPH

Osnova semináře:
•Základní principy systému elektronické evidence tržeb
•Povinnosti poplatníka v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb
•Vymezení evidované tržby, storna a opravy evidované tržby
•Evidování tržeb v případě zastoupení
•Evidování tržeb ve zjednodušeném režimu
•Tržby vyloučené z evidence tržeb
•Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, doba odezvy
•Kontrolní pravomoc správce daně a opatření k vynucení nápravy
•Správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb
•Vymezení služeb spadajících do fází zavedení EET (zatřídění dle CZ CPA)
•Potenciální plátci DPH a problematika počítání obratu, registrace a dalších povinností podnikatele, které souvisí se zákonem o DPH
•Plátci DPH a výkladová stanoviska v oblasti hlavních a vedlejších plnění, sazeb atd.
•Odpovědi na dotazy

Cíl semináře:
Cílem semináře je  seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, který bude spuštěn v 1.12.2016 pro podnikatele poskytující stravovací nebo ubytovací služby v první vlně a následně v druhé vlně od 1.3.2017. Zároveň budou posluchači seznámeni se související novelou zákona o DPH a výkladovými stanovisky daňové správy.

Komu je seminář určen:
Svým zaměřením je seminář vhodný zejména pro účetní, ekonomy, daňové poradce, manažery, majitelé firem, podnikatelé. Současně osloví všechny podnikatele, kteří  poskytují stravovací nebo ubytovací služby a přijímají platby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky.

Kapacita semináře: max 30 účastníkůLektoři semináře

Ing. Marika Voženílková

Metodik nepřímých daní - Generální finanční ředitelství v Hradci Králové, lektor V roce 1988 ukončila studium na Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika a management. Od roku 1992 pracovala pro Finanční úřad v Hradci Králové, jako pracovník správce daně. Počínaje rokem 2003 do roku 2015 pracovala jako metodik nepřímých daní pro Generální finanční ředitelství v Hradci Králové - I nadále s GFŘ spolupracuje jako poradce.
  • od roku 2004 školí problematiku daně z přidané hodnoty zaměstnance daňové správy
  • od roku 2006 školí problematiku daně z přidané hodnoty daňové poradce, účetní, zaměstnance firem, neziskových organizací a územně samosprávných celků
Získané zkušenosti:
  • zkušenosti s mezinárodní výměnou informací systému VIES
  • aplikovala nový zákon o dani z přidané hodnoty při provádění kontrol daňových  subjektů, zpracovávala agendu spojenou s vyměřením daně
  • získala zkušenosti na agendě majetkových daní a byla zodpovědná za oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.