Home   Semináře   Mzdy pro rok 2018 + roční zúčtování roku 2017

Mzdy pro rok 2018 + roční zúčtování roku 2017

2018-02-27 09:00 - 14:00
Lenka Ludwigová


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 1.690,00Kč
s DPH: 2.045,00Kč

Mzdy pro rok 2018 + roční zúčtování roku 2017

Osnova semináře:

Detailní pohled na zpracování ročního zúčtování za rok 2017.

Aktuální změny z 5 základních oblastí mzdového účetnictví pro rok 2018

  1. Zákoník práce
  2. Sociální pojištění
  3. Zdravotní pojištění
  4. Daň z příjmu
  5. Zákon o zaměstnanosti

Zákoník práce
- novela MPSV, očekávaná účinnost patrné 1.4.2017, max. během 1. pololetí 2017
- zásadní změna výpočtu dovolené,snaha docílit spravedlivého čerpání u pracovníku s nerovnoměrnou pracovní dobou, při přechodech na zkrácený úvazek a naopak. Důležité budou hodiny nikoliv dny jako doposud.
- změny u DPP a DPC v souladu se směrnicí EU - navrhovaný nárok na dovolenou i u DPP, nový nárok na některé druhy náhrad u obou dohod.
- úprava doručování listin zaměstnancům - dlouhodobé neřešená oblast doručovacích lhůt prostřednictvím České pošty, projeví se hlavně u výpovědí, měla by odstranit pro zaměstnavatele patové situace
- další navrhované změny jsou ještě v jednání tripartity - informace o stavu schvalování
- další změny navrhované v zákoně o pracovnělékařských službách - změna hodnoty bodu a posuzování u některých pracovních úrazu, vstupní prohlídky a jejich hrazení zaměstnavatelem
- pravidla pro HomeOffice, nebo-li práce z domova, doposud to ZP nespecifikoval, nyní zpřesnění, problematika bezpečnosti práce, možnosti paušálního proplácení náhrad za práci z domova,

Sociální pojištění
- návrh MPSV na snížení pojistného pro zaměstnance s více dětmi, odvod zaměstnavatele zůstává stejný
- změny v souvislosti s novým vyhlášením průměrné změny, nové sazby pojistného pro OSVČ, redukčních hranic pro nemocenské dávky a výpočty důchodu

Zdravotní pojištění
- nové parametrické hranice , odpočet ZP u zaměstnavatele s více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením

Daň z příjmu
- opět změna srážkové daně, nová možnost u příjmu do 2500,-/M
- zvýšení slev na děti pro rok 2017 a řešení opožděného schválení slev v roce 2016
- zpřísnění nároku na daňové bonusy u příjmu dle §8 a §9 ZDP
- nové posuzování školského zařízení/dětské skupiny, u nároku na školkovné
- + nové znění potvrzení pro tyto účely, co musí zaměstnavatel ověřit
- nový tiskopis Prohlášení poplatníka pro rok 2017
- změny v penzijním a životním pojištění - rušení, částečné výplaty odbytného, řešení u zaměstnavatelů, kteří poskytují příspěvky na pojištění
- problematika zaměstnaneckých benefitu, upřesnění daňového osvobození u
některých nároků zaměstnanců

Zákon o zaměstnanosti
- nejnovější poznatky z kontrol Inspektorátu práce, statistika uložených pokut, kde dělají zaměstnavatelé nejvíce chyb, jak se jim vyvarovat, větší motivace pro nezaměstnané
- zpřísnění pravidel pro poskytování podpory v nezaměstnanosti

Veškeré popisované změny jsou zatím ve stadiu návrhu zákonu, či vládních
záměrů, na semináři bude upřesněn aktuální stav legislativního procesu.

Cíl semináře:
Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů.
Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení

Komu je seminář určen:
Mzdové účetní, personalisté

Kapacita semináře: max 30 účastníkůLektoři semináře

Lenka Ludwigová

Odborná účetní. Pracuje pro malé firmy a fyzické osoby – poskytuje kompletní účetní servis – zpracování mezd, DPH, skladů, podkladů pro jednání s bankami, statistických výkazů a jiných údajů potřebných pro chod firmy. Zastupuje klienty při pravidelných kontrolách na úřadech a institucích jako jsou OSSZ, zdravotní pojišťovny, úřady práce , finanční úřady atd.

Od roku 2010 vede lektorskou činnost pro rekvalifikační kurzy.

Osobní charakteristika: Dobrá komunikativnost, dobrá znalost fungování jednotlivých institucí jako jsou zdr. pojišťovny, správy soc. zabezpečení a finanční úřady. Praxe v jednání se zaměstnanci – schopnost vysvětlit základní pracovněprávní vztahy a základní mzdové nároky dle zákoníku práce. Dobrá orientace v obchodním a občanském zákoníku. Tyto dovednosti průběžně aktualizuje na seminářích, školeních a pravidelným odebíráním odborných publikací . Protože pracuje pro firmy z různých odvětví, má i znalosti různých pracovních prostředí – od obchodu a služeb až po výrobní či např. zdravotnické prostředí. Nabízí své dovednosti malým firmám, institucím spolupracujícím s těmito firmami, různým agenturám , ale i cestovním kancelářím

Přednosti lektora:

  • Praktické zkušenosti
  • Vysoká odbornost