Home   Semináře   SVJ a bytová družstva pro rok 2018 – specifikace daní a účetnictví

SVJ a bytová družstva pro rok 2018 – specifikace daní a účetnictví

2018-01-18 09:00 - 14:00
Ing. Lenka Kruntorádová MBA


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.090,00Kč
s DPH: 2.529,00Kč

SVJ a bytová družstva pro rok 2018 - specifikace daní a účetnictví

Legislativní novinky v účetnictví a správě pro rok 2018

Osnova semináře:

 • DOPAD ZMĚN DO STANOV A ČINNOSTI STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
 • Vznik SVJ a družstev dle NOZ a ZOK, legislativní rámec
 • Orgány SVJ, péče řádného hospodáře, odpovědnost statutárů za činnost společnosti
 • Odměňování statutárů a jiných funkcionářů u družstev a SVJ a jejich optimalizace
 • Změny názvu společenství
 • Povinná změna stanov, rejstříkový zákon
 • Náležitosti stanov, svolávání členských schůzí, hlasování na schůzích
 • DANĚ A ÚČETNICTVÍ SVJ A BYTOVÝCH DRUŽSTEV
 • Hospodaření vlastníků bytových domů - společné části domu
 • Způsob výpočtu podlahové plochy, velikosti spoluvlastnického podílu
 • Náklady a výnosy vlastníků bytových domů, účtování odpisu
 • Zálohové nájemné, příspěvek na správu, fondy
 • Úprava služeb podle NOZ a pravidla pro jejich vyúčtování, SVJ a BD v jednom domě
 • Registrační povinnosti SVJ a družstev k dani z příjmu a podání DPPO, účtování vedlejší činnosti
 • DPH a daň z nemovitých věcí
 • Účtování o majetku SVJ a družstev, technické zhodnocení, dotace
 • Daňová problematika nájemného
 • Jak se účetně a daňově vypořádat s neplatiči, účtování opravných položek k pohledávkách
 • Inventarizace a závěrka SVJ a bytových družstev
 • Účetní závěrka a jejich zveřejnění
 • INFORMACE O PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY A JEHO VYUŽITÍ U SVJ A DRUŽSTEV
 • Co je průkaz energetické náročnosti budovy
 • Kdo je povinen jej zpracovat
 • Kdy je povinnost je zpracovat, včetně případných sankcí za porušení předpisů
 • DOTAZY K DANÉ PROBLEMATICE

Cíl semináře:
Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a auditorům zabývajícím se touto problematikou. Seminář se zabývá právní daňovou a účetní problematikou SVJ a družstev s prvními poznatky z praxe po platnosti NOZ a ZOK, včetně problematiky podávání DPPO a zpracování a zveřejňování účetní závěrky. Přednáška bude doplněna nejčastějšími problematickými příklady ze současné praxe.

Komu je seminář určen:
bytovým družstvům, SVJ, účetním, členům představenstva, kontrolní komisi bytových družstev, ekonomům, účetním, daňovým poradcům a auditorům

Kapacita semináře: max 30 účastníků

 Lektoři semináře

Ing. Lenka Kruntorádová MBA

Vystudovala VŠE Praha - obor Systémové inženýrství, které bylo ukončeno získáním diplomu v roce 1990. O šest let později úspěšně složila zkoušky na auditora, o rok později na daňového poradce. Od roku 2001 je vedena jako znalec oboru ekonomie - odvědtví účetní evidence. Od roku 2000 se také věnuje lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví a působí jako nezávislý daňový poradce a účetní. V současné době studuje MBA. V hlavních oborech zpracovává a připravuje specializované studijní a praktické materiály pro obory účetnictví a mzdové účetnictví. Doposud působí jako lektorka účetnictví a daní.

Osobní charakteristika: Schopnost vysvětlit i velmi složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Při výuce používá příklady z praxe. Hodnocení zaslané klientem:

Se školením jsem byla velmi spokojena. Perfektní výklad v teoretické části byl doplněn konkrétními názornými příklady a souvislým cvičením. Lektorka zodpověděla veškeré dotazy, dovysvětlila, zopakovala nepochopené části.

Přednosti lektorky:

 • Srozumitelnost
 • Praktické zkušenosti
 • Vysoká odbornost
 • Lektoruje v: NJ, RJ