Vedení ELDP - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Home   Semináře   Vedení ELDP

Vedení ELDP

2018-03-22 09:00 - 13:00
Jana Dorčáková


Průběžná 1543/78
Praha 10, PSČ 100 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 1.900,00Kč
s DPH: 2.299,00Kč

Vedení ELDP

Osnova semináře:
Okruh pojištěných osob
Vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění
Zásady při vyplňování ELDP
   - Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
   - Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
   - Neplatné rozvázání pracovního poměru
   - Vyhotovení ELDP k žádosti o invalidní, předčasný starobní a starobní důchod
         - zaměstnanců, kteří jsou tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
        - údaje uváděné do více řádků
Vyloučené a odečítané doby
Opravy již odeslaných ELDP

Dotazy a diskuze

Cíl semináře:
seznámit účastníky s vedením ELDP, jejich vyplňováním, evidencí a odevzdáváním

Komu je seminář určen:
účetnímu a mzdovému oddělení

Kapacita semináře:
max 30 účastníků


Lektoři semináře

Jana Dorčáková

Metodik důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ.

Je dlouholetou lektorkou a metodičkou důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení. Je odbornicí v oblasti vedení ELDP a důchodového pojištění, má mnohaleté zkušenosti a je uznávanou odbornicí na danou problematiku. Rovněž je známa pro rozsáhlou publikační činnost.