Author: Pragoecon Consulting

Home   Author: Pragoecon Consulting

Zdravotní pojištění 2019. Kolik si podnikatelé připlatí?

Minimální záloha na zdravotní pojištění příští rok stoupne o 184 korun. Kdy přesně je potřeba novou výši zálohy hradit a jak se to má s platbou zdravotního pojištění při podnikání v rámci vedlejší činnosti? Poradíme. Podíváme, o kolik se od ledna 2019 zvýší minimální záloha na zdravotní pojištění. Povinnost platit si zdravotní pojištění alespoň v minimální výši se týká každého živnostníka, který podniká v rámci hlavní činnosti. Nevyhne se jim ani podnikatel, který v minulém roce skončil ve ztrátě, nebo podnikatel začátečník. Naopak pro OSVČ, které podnikají v rámci vedlejší činnosti, povinnost hradit minimální zálohy neplatí. Hlavní činnost. O 184 korun víc Pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění je rozhodující zisk, na který živnostník dosáhl v […]

Dohoda o pracovní činnosti. Vyšší limit pro odvody na zdravotní a sociální pojištění

Kdo si na dohodu o pracovní činnosti vydělá míň než 2500 korun, nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění. Od příštího roku se limit pro odvody zvýší o pětistovku. Zaměstnání na plný úvazek i příležitostnou brigádu se vždycky hodí ošetřit písemně. Vedle klasické pracovní smlouvy lze vydělávat také na dohody o práci konané mimo pracovní poměr. V praxi jde o dohodu o provedení práce (zkráceně DPP) a dohodu o pracovní činnosti (zkráceně DPČ). V dnešním článku se zaměříme především na druhou jmenovanou – tedy dohodu o pracovní činnosti. Od příštího roku totiž bude práce na DPČ výhodnější. Vyšší limit pro odvody Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) lze v průběhu roku uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. U každého z nich ale […]

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy v elektronické podobě

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2018/2018-10-sdeleni-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-9411

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_10

10) Novela zákona o Celní správě ČR novela přináší rozšíření možnosti použití krycích dokladů celníkem v případech, kdy zjištění jeho totožnosti vede ke zmaření výkonu agendy v oblasti hazardní her nebo evidence tržeb, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_9

9) Novela zákona o Finanční správě ČR novela obsahuje především následující témata: speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů zřízení daňové analytické evidence (DAE) legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje z kontrolních hlášení a evidence tržeb změna příslušnosti správce daně z hazardních her nově bude místně příslušný pouze Specializovaný finanční úřad

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_8

8) Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní novela obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a souvisejících mezinárodních dohod v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace, které jsou potřebné zejména z důvodu posunu ve výkladu implementovaných předpisů

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_7

7) Novela daňového řádu v rámci novely dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i správní praxí

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_6

6) Novela celního zákona novela obsahuje dílčí změny, zejména zúžení nutnosti zajišťovat daň z přidané hodnoty spolu se clem v některých specifických případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_5

5) Novela zákona o spotřebních daních novelou jsou řešena zejména následující témata: úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky primární změna je způsobena potřebou reagovat na unijní implementaci v oblasti zákona o potravinách a tabákových výrobcích např. vypuštění úpravy, dle které při otevření jednotkového balení musí dojít k poškození tabákové nálepky dále dochází např. k rozdělení tabákových výrobků na tabákové výrobky neznačené a tabákové výrobky značené nesprávným způsobem tím bude umožněno rozlišovat závažnost porušení při značení tabákových výrobků, což bude rozlišeno z hlediska následných postihů (např. nezdaněné tabákové výrobky se v případě jejich zjištění zdaňují v plné výši, u tabákových výrobků značených nesprávným způsobem bude možné doměřit daň pouze v případě, že náležitosti […]

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_4

4) Novela insolvenčního zákona potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu (srov. § 44 zákona o dani z přidané hodnoty) tato úprava se v návaznosti na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46a násl. zákona o dani z přidané hodnoty) rozšiřuje na všechny pohledávky státu vzniklé z toho důvodu zároveň dochází k rozšíření zapodstatovosti i na pohledávky státu vzniklé v návaznosti na opravu základu daně z důvodu reorganizace zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti