Home   Semináře   Digitalizace účetnictví a správy daní, elektronické doklady a písemnosti, zásady a archivace

Digitalizace účetnictví a správy daní, elektronické doklady a písemnosti, zásady a archivace

2019-04-16 09:00 - 14:00
MVDr. Milan Vodička


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.190,00Kč
s DPH: 2.650,00Kč

TOP

Digitalizace účetnictví a správy daní, elektronické doklady a písemnosti, zásady a archivace

Alternativní názvy semináře: Elektronické účetnictví, Digitální doklady a jejich životní cyklus, Daňařina a účetnictví bez papíru

Osnova semináře:
-Vliv IT na správu daní, náhrada papírové formy
-Strategie eGovernment, Smart Administration, výhled do roku 2020
- Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci a legislativě
- Evropský rozměr – pohled na situaci v EU
- QR kódy, digitální písemnosti – pohled účetní a daňový
- Digitálně podle daňových zákonů (DPH, DPFO, DPPO, DŘ)
- Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály
- Nespolehlivý plátce, ručení, internetové registry DPH a VAT
- Elektronické formuláře
- Ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností
- Digitální přílohy – průkaznost, archivace, praktické nástroje
- Co je to cloud a jak lze využít
- Zabezpečení, kryptování a šifrování (i ve vztahu k GDPR)
- Rizika a hrozby v oblasti IT

Cíl semináře:
seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje elektronizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti daňových podání a komunikace se správcem daně, náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií
Komu je seminář určen:
účetní, ekonomové, auditoři, pracovníci finančních a ekonomických úseků, asistenti daňových poradců
Kapacita semináře: max 30 účastníků


Lektoři semináře

MVDr. Milan Vodička

Říká o sobě

Daňovým poradcem jsem od roku 1995, praxi provozuji jako OSVČ v rozsahu základních služeb zpracování účetnictví (DE), daňových přiznání i zastupování před správcem daně a jinými orgány veřejné moci. Protože jsem působil v manažerských pozicích nadnárodních IT firem, specializuji se navíc na problematiku využívání informačních technologií a elektronickou komunikaci. Kromě daňově poradenské činnosti také přednáším a publikuji. Mou knihu najdete zde : http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/3d-data-dane-digitalne-aneb-ajtakem-i-proti-sve-vuli.p1808.html
Specializace:
  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daňová evidence
  • Mezinárodní zdanění
  • Silniční daň
  • práva daní a poplatků
Jazyky: Angličtina, Němčina