Home   Semináře   Lektoři školících seminářů   Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Metodik majetkových daní Generálního finančního ředitelství, pracoviště Finanční úřad pro Královéhradecký kraj.

Dlouhodobě se věnuje problematice „malých“ daní. Specializuje se na semináře k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí se zaměřením zejména na problematiku oceňování pro daňové účely.

S ohledem na zkušenosti v daném oboru přizpůsobuje semináře požadavkům účastníků.

Dlouhodobě je členem garančních skupin GFŘ k majetkovým daním. Zároveň působí jako zkušební komisař KDP ČR jmenovaný MF. Oblast daně z nemovitých věcí přednáší pro KDP ČR. Dále majetkové daně přednáší pro vzdělávací agentury zejména v Praze a v Brně.