Obsazeno
2015-01-30 09:00 - 14:00
Olga Holubová


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.290,00Kč
s DPH: 2.771,00Kč

Uplatňování DPH ve stavebnictví a u nemovitostí

Osnova semináře:

  • místo plnění u služeb souvisejících s  nemovitostí, subdodávky mimo ČR
  • nemovitosti v novele nařízení
  • vymezení rozdílů mezi pojmy starými a novými – byt-obytný prostor, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, bytový dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost, stavební pozemek
  • věc, součást věci, příslušenství věci-funkční celek, příslušenství bytu, opravy a změny příslušenství
  • stavební a montážní práce-změny a opravy dokončených staveb, hlavní a vedlejší plnění,
  • daňové doklady
  • osvobozená dodání nemovitých věcí, podstatná změna stavby, speciální úprava pro pozemky se sítěmi
  • režim přenesení daňové povinnosti
  • výhled na rok 2016

Cíl semináře:
Cílem semináře, jenž je určen účetním a daňařům nemovitostních a stavebních firem, je zmapovat novinky účinné od roku 2015 a upozornit na případné výkladové problémy novely zákona a pomocí příkladů vysvětlit a odpovědět na dotazy posluchačů.

Komu je seminář určen:

Kapacita semináře: max 30 účastníkůLektoři semináře

Olga Holubová

Olga Holubová je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je členkou odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR.

Poskytuje daňové poradenství podnikatelským, veřejnoprávním a neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH. Externě spolupracuje s  advokátními a daňově poradenskými kancelářemi. V současné době působí jako nezávislá daňová poradkyně, www.olgaholubova.cz.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR vydalo tři její odborné publikace DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí a DPH – výklad vybraných pojmů, Osvobození od DPH – vybrané  oblasti. Olga Holubová je spoluautorkou rozsáhlého komentáře k zákonu o DPH, nakladatelství Wolters Kluwer má za sebou již 5. vydání.

V anketě „Daňař roku“ ji odborná veřejnost zvolila vítězem v kategorii „Daňové hvězdy v oblasti daně z přidané hodnoty“ za roky 2010, 2011 a 2012.

Nar.: 2. 10. 1954 v Berouně, vzdělání střední - gymnázium

1993 – 2005 daňový poradce ve společnosti Daně a účetnictví s.r.o. v Berouně

od r. 2004 specializace na DPH, člen pracovní skupiny pro DPH KDP ČR, níže uvedená publikační a lektorská činnost

od r. 2004 pracovala daňově poradenské společnosti Tacoma Consulting a.s., Euro-Trend, s.r.o., pro daňové oddělení advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a jiné advokátní kanceláře či daňově poradenské společnosti

klienti: neziskové nemocnice, veřejnoprávní subjekty (územní samosprávné celky), média, telekomunikační operátoři, hotely, výrobní podniky,

Lektorská činnost (rok 2004 – 2012):

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX, 1.VOX, a.s.

výkladové a konzultační semináře týkající se DPH akreditovaný vzdělávací kurz o DPH pro úředníky, průběh srpen a září 2004, proškoleno 52 pražských městských částí, druhý běh leden a únor 2005

Verlag Dashofer, s.r.o.

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro podnikatele a DPH ve zdravotnictví

Anag, s.r.o.

výkladové semináře pro obce, neziskové subjekty i podnikatele

FSG Educa, s.r.o. (FSG Audit, s.r.o)

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro podnikatele

W STUDIO

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro podnikatele

TSM Vyškov

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro podnikatele

Agentura Brzo – ing. Brzobohatá

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro podnikatele

Elinka, a.s.

výkladové semináře s tématem zákon o DPH ve vztahu k předpisům EU

Horwath TPA NOTIA

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro podnikatele

Svaz účetních, obč. sdružení

výkladové semináře pro obce, neziskové subjekty i podnikatele

Komora daňových poradců ČR

výkladové a konzultační semináře s tematikou DPH pro daňové poradce

Daňová akademie, s.r.o.

semináře pro ředitele finančních úřadů týkající se práva EU

Publikační činnost:

periodika

Daňová optimalizace (Verlag Dashofer, s.r.o.)

DPH – on line (internetový časopis Verlag Dashofer, s.r.o.)

DPH aktuálně (Verlag Dashofer, s.r.o.)

UNES - Aspi

Daňový expert (Aspi Publishing, s.r.o.)

knihy

Aspi Publishing, s.r.o., r. 2005: DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí Computer Press, a.s., r. 2005: DPH a spotřební daně 2005 (ing. Ivo Šulc, Olga Holubová)

Aspi Publishing, s.r.o., r. 2007: DPH – výklad vybraných pojmů

Aspi Publishing, s.r.o., r. 2008: Komentář k zákonu o DPH (spoluautor)

Aspi Publishing, s.r.o., od r. 2009: Komentář k zákonu o DPH (spoluautor), již čtvrté aktualizované vydání