Home   Semináře   Zpravodaj

Zpravodaj

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_10

10) Novela zákona o Celní správě ČR

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_9

9) Novela zákona o Finanční správě ČR

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_8

8) Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_7

7) Novela daňového řádu

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_6

6) Novela celního zákona

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_5

5) Novela zákona o spotřebních daních

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_4

4) Novela insolvenčního zákona

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_3

3) Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_2

2) Novela zákona o dani z hazardních her

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_1

Obsah novely

1) Novela zákona o daních z příjmů