Desítky expertů protestují proti novele občanského zákoníku

Celkem 29 profesorů, docentů a právních vědců z kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva Akademie věd ČR protestuje proti připravované novele občanského zákoníku, která se rodí na ministerstvu spravedlnosti. “Jsme toho názoru, že občanský zákoník by v prvních letech své účinnosti neměl být novelizován. Výjimkou jsou případy nepřekonatelných praktických problémů a případy závažných legislativně-technických nedostatků,” napsali právníci…

Číst více

Specializovaný finanční úřad se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny. Plošně rozešle spravovaným firmám dotazníky.

Specializovaný finanční úřad se hodlá při daňových kontrolách velkých firem a dalších významných institucí ještě více zaměřovat na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Hlavním důvodem zaměření na převodní ceny je obava z možného krácení daní a daňových úniků. Úřad již dnes posuzuje a průběžně monitoruje, zda české firmy neoprávněně nevyvádějí své…

Číst více

Poplatníci pobírající starobní důchod – nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (aktualizováno)

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66. Zaměstnanec Zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen…

Číst více