OSVČ vs zaměstnanci

Odvody sociálního pojištění jsou pro zaměstnavatele mnohdy stále velkou motivací k riziku, kterému sami říkají “zaměstnanci na ičo”, a proto přes veškerá úskalí Švarcsystému při vstupních pohovorech pějí ódy nad výhodami práce na živnosťák … na to jaká je pravda pro tu nejnižší příjmovou skupinu se podívali v následujícím článku … Jak přimět zaměstnavatele k běžnému pracovnímu poměru, to…