Systém vedení účetnictví

Svěřte nám své účetnictví, neztrácejte drahý čas studováním legislativních změn a věnujte se své práci. Naši účetní mají potřebnou a neustále aktualizovanou kvalifikaci, a v případě nutnosti jsou ihned zastupitelní. A naše pojištění pokryje i případnou chybu lidského faktoru.

Ať je vaší prioritou outsourcing v rámci vzdáleného přístupu a vedení „bezkontaktního“ účetnictví, nebo rádi řešíte se svým účetním problémy u Vás a osobně, jistě společně nalezneme cestu, a nastavíme řešení Vám tzv. „ na míru“.

Kompletní outsourcing – Outdoor účetnictví

Díky moderním technologiím jsme my i Vaše účetnictví online – máte tedy nejen nonstop přístup k veškerým ekonomickým údajům, které můžete v rámci podnikání potřebovat, ale v rámci zefektivnění práce a eliminaci duplicitně vedených systémů dochází i k úspoře času a financí. Vzhledem ke zkušenostem jsme schopni vést účetnictví v jakémkoliv Vámi zvoleném účetním SW dle předem určeného rozsahu.

 • evidence a účtování faktur vydaných / přijatých
 • evidence a účtování pokladních a bankovních dokladů, vč. vedení elektronického bankovnictví / úhrady závazků
 • evidence a účtování ostatních pohledávek a závazků z obchodního styku, ve vztahu k zaměstnancům a státním institucím
 • evidence a účtování majetku, kalkulace odpisů HM a NM
 • účtování dohadných položek, rezerv, opravných položek
 • vypracování inventarizací a výkazů
 • kalkulace a účtování odložené daně
 • kalkulace a vypracování přiznání k daním z příjmů právnických osob, fyzických osob, silniční daně, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti
 • zastupování klienta při jednání s úřady
 • spolupráce s auditory
 • zpracování statistických výkazů
 • reporting

Vedení účetnictví v sídle klienta – Indoor účetnictví

Pokud Vaše situace vyžaduje vedení účetnictví indoor, ať už v sídle Vaší firmy, nebo na kterémkoli jiném, Vámi určeném místě, dokážeme zajistit profesionální servis na Vašem účetním softwaru a zajistíme i komunikaci mezi Vašimi případnými pobočkami.

V současné době trend INDOOR velice stoupá. 40% našich stávajících klientů využívá služby docházení našich účetních do jejich sídla či na jimi určené místo, a pracují v jimi zvoleném účetním softwaru.

Systém vedení účetnictví u nás ale nejsou jen varianty outdoor/indoor …. nejlepší systém je ten, který spolu nastavíme na základě Vašich představ, možností a zkušeností, protože máme společný cíl – Vaši spokojenost.

Služby v mimořádných situacích

Neděste se mimořádných situací ve svém účetnictví. Jsme vždy připraveni zasáhnout a být Vám oporou i v okamžiku, kdy Vás tlačí čas nebo finanční úřad. Zajistíme rekonstrukci Vašeho účetnictví, vyřešíme vše potřebné v době uzávěrky, provedeme rychlou kontrolu účetnictví minulých období. Hbitě si poradíme i při transformaci společností či konsolidovaných uzávěrkách.

Pracujeme s těmito účetními systémy NetSuite, Pohoda, Abra, Abra FlexiBee, Money, Pamica, Helios, Vema a Magma.