Organizační pokyny a stornovací podmínky PRAGOECON Consulting, s.r.o. při pořádání vzdělávacích akcí a seminářů

Obchodní podmínky

Přihlášky k účasti na vzdělávacích akcích a seminářích (dále jen seminářích) , přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné prostřednictvím registrace na webových stránkách localhost,faxem na tel. +420 226 802 701, e-mailem. Semináře je možné objednat na naší přihlášce, nebo ji lze nahradit vlastním formulářem, resp. prostým textem obsahujícím stejné údaje.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny do naší společnosti, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Objednávky potvrzujeme zasláním REZERVACE SEMINÁŘE. Pozvánka se zasílá až po úhradě ceny semináře. Pozvánky posíláme e-mailem, případně poštou nebo po dohodě jsou k vyzvednutí v sídle společnosti PRAGOECON Consulting, s.r.o., Průběžná 78/1543, 100 00 Praha 10. Pokud Vám do 7 dnů před zahájením semináře pozvánka nepřijde, informujte se, prosím, zda byla Vaše přihláška v pořádku doručena a to prostřednictvím telefonního čísla +420 226 802 718.

Přihlášky přijímáme nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením semináře. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s pracovníky společnosti na telefonním čísle +420 226 802 718.

Slevy a slevové kupony

V případě, že se přihlásíte přes webové stránky localhost a jste více než 2 účastníci z jedné firmy, získáváte nárok na slevu ve výši 10% z celkové ceny semináře. V případě, že jste držitele slevového kuponu, který je distribuován prostřednictvím našich marketingových akcí (letáky, emaily, atd.) nebo prostřednictvím serverů hromadného nakupování, máte nárok na slevu, která je uvedena na slevovém kuponu. Slevu získanou prostřednictvím slevového kuponu je možné uplatnit pouze při objednávce přes naše www stránky. Slevy se nedají sčítat!

Prezence, úhrada a vyúčtování semináře

Pokud je přihláška zaslána do naší společnosti PRAGOECON Consulting, s.r.o. v řádném termínu, obdrží klient před zahájením semináře REZERVACI SEMINÁŘE s údaji pro platbu. Každý účastník semináře je povinen před jeho zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na seminář vpuštěn. Kurzovné je splatné bezhotovostně na bankovní účet vedený u KB č. 51-0663860247 / 0100, variabilní symbol platby je vždy uveden na potvrzení o rezervaci, dbejte, prosím, na zvýšenou pozornost při jeho zadávání. V ojedinělých případech lze dohodnout jinou formu úhrady kurzovného pouze po předchozí domluvě s pracovníky naší společnosti.

Daňový doklad – fakturu klient obdrží poštou v zákonném termínu po připsání platby na náš účet nebo osobně přímo na semináři.

Prezence účastníků začíná 20 min. před zahájením semináře.

Čas ukončení seminářů je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný ani přesun na jiný termín !!! Akceptujeme však náhradníka.

Organizační změny

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.

Maximální kapacita semináře je 35 účastníků. V případě nižší kapacity semináře než 7 účastníků přesouváme seminář na jiný náhradní termín.

Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce, případně jiných kontaktních údajů.

Ostatní informace

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály, práce lektora a drobné občerstvení (nikoliv obědy).

Cena seminářů obsahuje 21% DPH.

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby a budou použity výhradně společností PRAGOECON Consulting, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.