Neztrácejte se v daňové džungli. Daňový systém České republiky je jedním z nejsložitějších na světě. Naši certifikovaní daňoví poradci tento systém dokonale znají a permanentně studují jeho změny. Vědí o každé novelizaci, vyhlášce či jiných změnách příslušných zákonů a směrnic, včetně toho jaká úskalí s sebou přináší aplikace do praxe.

Každý obor má svá specifika, stejně tak každé podnikání. Proto Vaše daně budeme řešit individuálně s ohledem na Vaší situaci. Budeme hledat nejpřijatelnější formu zdanění, optimalizaci Vaší daňové povinnosti. Zastoupíme Vás při jednání s úřady nebo při případných soudních sporech, zajistíme Vám audit účetnictví. Jsme Vám po celou pracovní dobu k dispozici na telefonu nebo přes e-mail. Daňový servis je komplexní službou, počínaje analýzou a končící realizací navrženého řešení.

Využijte našeho poradenství.

 

Pracujeme s těmito účetními systémy NetSuite, Pohoda, Abra, Abra FlexiBee, Money, Pamica, Helios, Vema a Magma.