Zuzana je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde se účastnila i specializovaných skupin či podskupin zřízených na úrovni EÚ. V rámci své předchozí praxe se zaměřovala na oblast compliance v bankovním sektoru se specializací mimo jiné na ochranu soukromí, osobních údajů a implementaci regulatorních požadavků vyplývajících z nařízení GDPR. Na téma ochrany osobních údajů a GDPR pravidelně přednáší a je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků.