Home   Semináře   Elektronická evidence tržeb od A do Z

Elektronická evidence tržeb od A do Z

Přesunuto
2017-01-26 09:00 - 14:00
Ing. Marika Voženílková


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.190,00Kč
s DPH: 2.650,00Kč

Elektronická evidence tržeb od A do Z

Osnova semináře:

• základní principy systému elektronické evidence tržeb,
• vymezení evidované tržby,
• storna a opravy evidované tržby,
• evidování tržeb v případě zastoupení,
• evidování tržeb ve zjednodušeném režimu,
• tržby vyloučené z evidence tržeb,
• autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb, doba odezvy,
• základní povinnosti poplatníka v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb,
• kontrolní pravomoc správce daně a opatření k vynucení nápravy,
• správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb,
• zatřídění služeb stravovacích a ubytovacích dle CZ CPA,
• problematika počítání obratu, registrace jako plátce DPH, sazeb DPH, „balíčky“, judikatura ESD,
• odpovědi na dotazy
Cíl semináře:
Cílem semináře je  seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, který bude spuštěn v listopadu roku 2016 pro podnikatele poskytující stravovací nebo ubytovací služby. Zároveň budou posluchači seznámeni se související novelou zákona o DPH a výkladovými stanovisky daňové správy.
Komu je seminář určen:
Svým zaměřením je seminář vhodný zejména pro účetní, ekonomy, daňové poradce, manažery, majitelé firem, podnikatelé. Současně osloví všechny podnikatele, kteří  poskytují stravovací nebo ubytovací služby a přijímají platby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky.
Kapacita semináře: max 30 účastníků


Lektoři semináře

Ing. Marika Voženílková

Metodik nepřímých daní - Generální finanční ředitelství v Hradci Králové, lektor V roce 1988 ukončila studium na Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika a management. Od roku 1992 pracovala pro Finanční úřad v Hradci Králové, jako pracovník správce daně. Počínaje rokem 2003 do roku 2015 pracovala jako metodik nepřímých daní pro Generální finanční ředitelství v Hradci Králové - I nadále s GFŘ spolupracuje jako poradce.
  • od roku 2004 školí problematiku daně z přidané hodnoty zaměstnance daňové správy
  • od roku 2006 školí problematiku daně z přidané hodnoty daňové poradce, účetní, zaměstnance firem, neziskových organizací a územně samosprávných celků
Získané zkušenosti:
  • zkušenosti s mezinárodní výměnou informací systému VIES
  • aplikovala nový zákon o dani z přidané hodnoty při provádění kontrol daňových  subjektů, zpracovávala agendu spojenou s vyměřením daně
  • získala zkušenosti na agendě majetkových daní a byla zodpovědná za oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.