Home   Semináře

Semináře

Reklamní banner na semináře Pragoecon

Vážení účastníci seminářů,

v první řadě bychom Vám rádi poděkovali za přízeň v minulé školní sezóně a zároveň bychom Vás rádi pozvali na sezonu novou. Každý rok vchází v platnost spousta novel nejrůznějších zákonů, a proto jsme ve stálém kontaktu s lektory, kteří nám tak umožňují sestavit program seminářů - vchází v účinnost novela zákona o DPH, novela insolvenčního zákona, celního zákona, zákona o spotřebních daních, novela daňového řádu, atd.. I v nové sezoně jsme tedy udělali vše pro to, abychom Vám předali veškeré informace, které k bezpečnému chodu Vaší společnosti potřebujete.

TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ

Aktuální semináře

Také nás navštívili