Home   Semináře   Seznamte se GDPR

Seznamte se GDPR

Obsazeno
2018-01-16 09:00 - 12:30
Mgr. Zuzana Dubská - Radičová


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.199,00Kč
s DPH: 2.661,00Kč

Seznamte se s GDPR

Osnova semináře:
1. Historický vývoj ochrany soukromí a přijetí GDPR (dosavadní a předpokládaný vývoj)
2. Základní pojmy a definice podle GDPR
3. Základní zásady ochrany osobních údajů podle GDPR
4. Zákonnost zpracování osobních údajů a souhlas
5. Povinnosti správců a zpracovatelů (Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ohlašování případů narušení zabezpečení, Poskytování informací a další)
6. Práva subjektu údajů (Právo na přístup, přenositelnost, právo na výmaz a být zapomenut, oprava, omezení, námitka, a další)
7. Dohled a ukládání sankcí (ÚOOÚ a Evropský Sbor pro ochranu osobních údajů)Cíl semináře:
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s principy ochrany osobních údajů a pravidly, které přináší evropské nařízení GDPR. Po jeho absolvování budou účastníci schopni používat terminologii GDPR a identifikovat všechny povinnosti správců a zpracovatelů vyplývající z nového nařízení. Důraz bude kladen také na nová práva jednotlivců, jejichž znalost účastníci uplatní v pracovním i soukromém životě.


Komu je seminář určen:

Všem, kteří chtějí být připraveni na příchod GDPR, potřebují zjistit, co změna v ochraně osobních údajů obnáší pro jejich organizaci. Není nutná předchozí znalost problematiky, kurz je určen začátečníkům pro získání přehledu.

Kapacita semináře:
max 30 účastníků


Lektoři semináře

Mgr. Zuzana Dubská - Radičová

Je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde se zúčastnila i specializovaných skupin či podskupin zřízených na úrovni EU. V rámci své předchozí praxe se zaměřovala na oblast compliance v bankovním sektoru se specializací mimo jiné na ochranu soukromí, osobních údajů a implementaci regulatorních požadavků vyplývajících z nařízení GDPR. Na téma ochrany osobních údajů a GDPR pravidelně přednáší a je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků.