Na dobrou věc samozřejmě většina z nás přispívá nezištně. Jenže – když už přispíváte, proč to nedělat chytře? Poradíme, jak na to.

Řada lidí přispívá na charitu větším či menším obnosem, někdo ale raději koná dobro sám. Pokud patříte do druhé skupiny, projděte si, jakými pravidly se pořádání charitativních akcí řídí.

Pro dobrodince z první skupiny jsme nachystali několik rad, jak darovat správně: jak si příspěvky na charitu odečíst z daní, proč se nevyplatí darovat anonymně a pár tipů, jak na dobročinnost efektivně.

Dary odečtete od základu daně

Podle zákona o daních z příjmů lze hodnoty bezúplatného plnění – tedy dary a nejrůznější příspěvky na charitativní účely – odečítat od základu daně. Jinak řečeno: o finanční příspěvky, které pošlete na charitu, se nesnižuje výsledná daň, ale základ, ze kterého se daně počítají. V případě zaměstnanců je základem daně superhrubá mzda (mzda navýšená o odvody na zdravotní a sociální pojištění), pro živnostníky dělá základ daně rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok.

Zároveň platí, že kdo chce daňový odpočet využít, musí mít na paměti dvě základní pravidla: dodržet limit minimální a maximální výše poskytnutých darů a nepřispívat anonymně.

Platí, že celková výše darů poskytnutých za kalendářní rok (přesněji zdaňovací období) nesmí dělat míň než 1000 korun nebo dvě procenta z původního daňového základu. Shora pak platí strop patnáct procent původního daňového základu. Sumu, kterou darujete nad tuto hranici, z daňového základu odečíst nejde.

Platí, že celková výše darů poskytnutých za kalendářní rok (přesněji zdaňovací období) nesmí dělat míň než 1000 korun nebo dvě procenta z původního daňového základu. Shora pak platí strop patnáct procent původního daňového základu. Sumu, kterou darujete nad tuto hranici, z daňového základu odečíst nejde.

A konečně druhé pravidlo: pokud má finanční úřad daňový odpočet uznat, neobejdete se bez potvrzení o daru. To v praxi znamená – při každé platbě nechat neziskovce vaše identifikační a kontaktní údaje. Potvrzením o daru je nejčastěji darovací smlouva nebo příjmový pokladní doklad, který vystaví příjemce daru – neziskovka, obecně prospěšná společnost a další. Z lejstra musí být jasné, kdo je příjemcem daru, jaká je jeho hodnota, účel k jakému byl poskytnutý a chybět nesmí ani datum darování.

Potvrzení o daru vám organizace, které jste dar poskytli, vydá hned po úhradě, nebo po konci zdaňovacího období (tedy kalendářního roku) za všechny dary, které jste jí v daném roce věnovali. Na konkrétní organizaci pak závisí, jestli posílá potvrzení o darech automaticky, nebo budete muset o vystavení dokumentu požádat.

Podnikatelé a živnostníci odevzdají potvrzení spolu s daňovým přiznáním, ve kterém své příspěvky na dobročinné účely zohlednili. Stejně tak zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání sami. Pokud za vás přiznání podává zaměstnavatel, nezapomeňte potvrzení o darech předat nejpozději do polovičky února následujícího roku ve vaší mzdové účtárně.

Kolik daňová úleva dělá?

Samotná daňová úleva v praxi dosahuje nejčastěji několika stovek – ukázat si to můžeme na příkladu živnostníka pana Kováře. Ten si v roce 2018 vydělá celkem 480 tisíc korun (tedy průměrně 40 tisíc měsíčně). Výdaje uplatňuje čtyřicetiprocentním paušálem. Nejprve budeme počítat s variantou, kdy pan Kovář žádné odečitatelné položky – tedy ani dary na charitu – uplatnit nemůže a má nárok jen na základní daňovou slevu na poplatníka 24 840 korun.

Výpočet daně z příjmů bude vypadat následovně:

  • 480 000 Kč (příjmy) – 192 000 Kč (paušální výdaje) = 288 000 Kč (základ daně z příjmů)
  • 288 000 Kč × 0,15 (sazba daně z příjmů dělá 15 procent) = 43 200 Kč (daň z příjmů před slevami)
  • 32 400 Kč – 24 840 Kč = 18 360 Kč (výsledná daň z příjmů po odečtení základní daňové slevy na poplatníka)

Pokud pan Kovář letos daruje na charitu celkem tři tisíce korun, bude výpočet následující:

  • Z původního základu daně se odečte suma 3000 korun, takže dál budeme počítat se základem 285 000 Kč.
  • 285 000 Kč × 0,15 (sazba daně z příjmů dělá 15 procent) = 42 750 Kč (daň z příjmů před slevami)
  • 42 750 Kč – 24 840 Kč = 17 910 Kč (výsledná daň z příjmů po odečtení základní daňové slevy na poplatníka)

Příspěvky na charitu panu Kováři sníží daň o 450 korun.

Charita podle zákona

Konkrétní výčet přípustných bezúplatných plnění na dobročinné účely najdete v paragrafu patnáct zákona o daních z příjmů. Namátkou jde o příspěvky na veřejné sbírky, které podporují vědu, kulturu, školství, ochranu dětí a mládeže, zvířat nebo sbírky konané k sociálním, zdravotnickým, humanitárním a charitativním účelům.

Darujte to nejlepší ze sebe

Kdo chce udělat dobrý skutek, nemusí nutně sahat jen do peněženky. Darovat můžete třeba krev a stejně jako u příspěvků na charitu si díky tomu snížit daně. Za jeden odběr krve, plazmy nebo krevních destiček lze ze základu daně odečíst až 3000 korun ročně.

Samozřejmě komu nejde primárně o pomoc druhým ale hlavně o výdělek, může toho ze sebe darovat mnohem víc:

Spermie za pět set, vajíčka za dvacet tisíc. Kolik vyděláte na vlastním těle

Zdroj: https://www.penize.cz/podnikani/402008-charita-chytre-prispevky-odectete-z-dani-a-darujte-efektivne