Pokud podáváte daňové přiznání jako právnická osoba datovou schránkou, máte letos čas do 2. května.

 

A nezapomeňte na následující dokumenty:

1) Úplné daňové přiznání včetně všech povinných příloh a specifikací.

2) Účetní závěrka – bilance, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce.

3) Přehled o odvedených zálohách na daň z příjmu.

4) Doklady o veškerých daňově uznatelných nákladech.

5) Přehled o majetku a jeho odpisech.

 

Jakmile by vám jeden z dokumentů ve vašem daňovém přiznání chyběl, tak vás finanční úřad vyzve k doplnění. Což není takový problém. Horší bude, že na sebe můžete takto upozornit a zvýšit možnost kontroly ve vaší firmě.

 

A to chcete? 😉

 

#pragoecon #danovepriznani #dane

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼

Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane