Kdo si na dohodu o pracovní činnosti vydělá míň než 2500 korun, nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění. Od příštího roku se limit pro odvody zvýší o pětistovku.

Zaměstnání na plný úvazek i příležitostnou brigádu se vždycky hodí ošetřit písemně. Vedle klasické pracovní smlouvy lze vydělávat také na dohody o práci konané mimo pracovní poměr. V praxi jde o dohodu o provedení práce (zkráceně DPP) a dohodu o pracovní činnosti (zkráceně DPČ). V dnešním článku se zaměříme především na druhou jmenovanou – tedy dohodu o pracovní činnosti. Od příštího roku totiž bude práce na DPČ výhodnější.

Vyšší limit pro odvody

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) lze v průběhu roku uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. U každého z nich ale můžete odpracovat jen určitý počet hodin: nanejvýš 20 týdně, tedy polovičku klasické pracovní doby. V praxi se uvedená hranice průměruje za celou dobu trvání DPČ, nejdéle ale za dvaapadesát týdnů. Co se formalit týče, dohodu je potřeba uzavřít písemně (jinak je neplatná), jasně vymezit druh práce, rozsah pracovní doby, dobu, na kterou se dohoda uzavírá i výši sjednané odměny.

Vedle papírování se lidé zaměstnaní na DPČ většinou nevyhnou ani platbě zdravotního a sociálního pojištění. Výjimka platí, jen pokud jejich měsíční hrubá mzda nepřekročí určitou hranici. Pokud jde o zdravotní pojištění, do limitu se započítává skutečně dosažený výdělek. V případě sociálního pojištění je ovšem rozhodující částka uvedená v dohodě o pracovní činnosti.

Aktuálně dělá limit pro odvody na zdravotní a sociální pojištění 2500 korun, od příštího roku ale stoupne o pětistovku – na 3000 korun. Při určování konkrétní hranice se vychází z takzvaného všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu. Oba dva údaje pro následující rok vyhlašuje vláda vždycky v září na základě dat Ministerstva práce a sociálních věcí. A protože pro rok 2019 vychází všeobecný vyměřovací základ vyšší, posune se i hranice pro odvody u DPČ.

Zvýšení limitu na 3000 korun se týká pouze zdravotního a sociálního pojištění, nikoli plateb daně z příjmů. Pokud jde o daně i pro příští rok je určující hranice dvou a půl tisíce korun. Platbě daně z příjmů se ovšem vyhnout nelze, v závislosti na výši odměny se pouze liší způsob zdanění a případné uplatnění daňových slev.

DPP (zatím) beze změny

Pro druhou z dohod – dohodu o provedení práce (DPP) platí trochu odlišná pravidla. Pro jednoho zaměstnavatele lze na DPP odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí, jen pokud hrubý výdělek překročí deset tisíc korun měsíčně.

Do budoucna ovšem může limit vzrůst. V Poslanecké sněmovně aktuálně čeká na projednání návrh poslanců TOP 09, Pirátů a dalších, který chce zmíněnou hranici posunout na 11 500 korun měsíčně. Nová hranice má lépe reflektovat současný stav pracovního trhu. „Návrh přináší valorizaci fixně stanovené částky o inflaci, která v průměru od přijetí tohoto zákona dosahovala 1,43 procenta. Nově stanovená částka 11 500 korun také ponechává určitý prostor nad rámec inflace. Nová úprava tak přináší férovější a aktuálnější hranici,“ stojí v důvodové zprávě.

Pokud jde o dohodu o provedení práce a daň z příjmů, hradí se (stejně jako v případě DPČ) bez ohledu na výši odměny. Odlišný je pouze způsob zdanění.

Zdroj: https://www.penize.cz/zamestnani/401506-dohoda-o-pracovni-cinnosti-vyssi-limit-pro-odvody-na-zdravotni-a-socialni-pojisteni