Home   Informace   Průměrné ceny pohonných hmot

Průměrné ceny pohonných hmot

Na této stránce Vám přinášíme přehled průměrných sazeb pohonných hmot ke stanovení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Do roku 2008 vycházely tyto ceny ve dvou předpisech – ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí (ta je stanovovala na rok dopředu a vztahovala se nazaměstnance) a v pokynu řady D Ministerstva financí (ten stanovoval ceny vždy na rok zpětně a řídili se jím podnikatelé).

Na základě změny ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů novelou č. 2/2009 Sb. tohoto zákona má za rok 2008 poplatník možnost volby při použití těchto cen. Buď může použít ceny stanovené vyhláškou č. 357/2007 Sb. nebo ceny stanovené pokynem D-320.

Pro zaměstnavatele: Pro rok 2009 již nebude pokyn D vydáván a poplatníci budou postupovat podle příslušných vyhlášek stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí (vyhláška č. 451/2008 Sb.). Tento postup má výhodu v tom, že poplatníci budou již před začátkem příslušného zdaňovacího období znát daňově uplatnitelnou cenu pohonných hmot.

Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance

Druh pohonné hmoty 2014
č. 435/2013 Sb.
2013
č. 472/2012 Sb.
2012
č. 429/2011 Sb.
2011
č. 377/2010 Sb.
2010
č. 462/2009 Sb.
2009
č. 451/2008 Sb.
2008
č. 357/2007 Sb.
2007
č. 577/2006 Sb.
Benzin Normal 91 O 31,40 28,5 26,30 30,60 27,90
Benzin Special 91 O 31,40 26,30 30,60 27,80
Benzin Super 95 O 35,7 36,1 34,9 31,60 28,7 26,80 30,90 28,10
Benzin Super Plus 98 O 37,9 38,6 36,8 33,40 30,7 29,00 33,10 31,10
Motorová nafta 36 36,5 34,7 30,80 27,2 28,50 31,20 28,10

Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele

  • jsou vyhlašovány Ministerstvem financí v metodickém pokynu D, a to zpětně na zdaňovací období uplynulého roku,
  • pro zdaňovací období roku 2008 jsou ceny zveřejněny v pokynu D Pokyn č. D – 320 – o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008 a dále
zdaňovací období roku 2010 zdaňovací období roku 2009 zdaňovací období roku 2008 zdaňovací období roku 2007 zdaňovací období roku 2006 zdaňovací období roku 2005
Benzin Special BA-91 28,5 26,3 29,73 29,37 29,30 27,99
Benzin Normal (Natural) BA-91 28,5 26,3 29,85 29,29 29,64 28,91
Nafta motorová 27,2 28,5 31,68 28,76 29,04 27,93
Benzin Natural BA-95 28,7 26,8 30,34 29,72 29,82 28,59
Benzin Super Plus (Natural) BA-98 30,7 29 32,65 32,47 33,12 32,23
Bionafta 27,51 27,45

Ceny jsou uvedeny v Korunách českých (Kč)