Na této stránce Vám přinášíme přehled průměrných sazeb pohonných hmot ke stanovení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Do roku 2008 vycházely tyto ceny ve dvou předpisech – ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí (ta je stanovovala na rok dopředu a vztahovala se nazaměstnance) a v pokynu řady D Ministerstva financí (ten stanovoval ceny vždy na rok zpětně a řídili se jím podnikatelé).

Na základě změny ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů novelou č. 2/2009 Sb. tohoto zákona má za rok 2008 poplatník možnost volby při použití těchto cen. Buď může použít ceny stanovené vyhláškou č. 357/2007 Sb. nebo ceny stanovené pokynem D-320.

Pro zaměstnavatele: Pro rok 2009 již nebude pokyn D vydáván a poplatníci budou postupovat podle příslušných vyhlášek stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí (vyhláška č. 451/2008 Sb.). Tento postup má výhodu v tom, že poplatníci budou již před začátkem příslušného zdaňovacího období znát daňově uplatnitelnou cenu pohonných hmot.

Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance

Druh pohonné hmoty 2014
č. 435/2013 Sb.
2013
č. 472/2012 Sb.
2012
č. 429/2011 Sb.
2011
č. 377/2010 Sb.
2010
č. 462/2009 Sb.
2009
č. 451/2008 Sb.
2008
č. 357/2007 Sb.
2007
č. 577/2006 Sb.
Benzin Normal 91 O 31,40 28,5 26,30 30,60 27,90
Benzin Special 91 O 31,40 26,30 30,60 27,80
Benzin Super 95 O 35,7 36,1 34,9 31,60 28,7 26,80 30,90 28,10
Benzin Super Plus 98 O 37,9 38,6 36,8 33,40 30,7 29,00 33,10 31,10
Motorová nafta 36 36,5 34,7 30,80 27,2 28,50 31,20 28,10

Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele

  • jsou vyhlašovány Ministerstvem financí v metodickém pokynu D, a to zpětně na zdaňovací období uplynulého roku,
  • pro zdaňovací období roku 2008 jsou ceny zveřejněny v pokynu D Pokyn č. D – 320 – o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008 a dále
zdaňovací období roku 2010 zdaňovací období roku 2009 zdaňovací období roku 2008 zdaňovací období roku 2007 zdaňovací období roku 2006 zdaňovací období roku 2005
Benzin Special BA-91 28,5 26,3 29,73 29,37 29,30 27,99
Benzin Normal (Natural) BA-91 28,5 26,3 29,85 29,29 29,64 28,91
Nafta motorová 27,2 28,5 31,68 28,76 29,04 27,93
Benzin Natural BA-95 28,7 26,8 30,34 29,72 29,82 28,59
Benzin Super Plus (Natural) BA-98 30,7 29 32,65 32,47 33,12 32,23
Bionafta 27,51 27,45

Ceny jsou uvedeny v Korunách českých (Kč)