Sazba daně a její vývoj

2014
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2012 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe.
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe.
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.
Solidární daň:  z měsíčního příjmu nad 103 768 Kč se zvýší daň ještě o 7%
Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2013
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2012 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe.
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe.
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.
Solidární daň:  z měsíčního příjmu nad 103 536 Kč se zvýší daň ještě o 7%
Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2012
„Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2012 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe.
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe.
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe. “
Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2011
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2011 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel ve výši 11 %) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. 34 %. U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2010
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2010 činí 15 % ze základu daně.

 

2009
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2010 činí 15 % ze základu daně.

 

2008
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.

 

2006, 2007
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 121 200 12%
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč

 

2005
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15%
109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200
218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400
331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200

 

2004
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15%
109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200
218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400
331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200

 

2003
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15%
109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200
218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400
331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200

 

2002
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15%
109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200
218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400
331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200

 

2001
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15%
109 200 218 400 16 380 Kč + 20% 109 200
218 400 331 200 38 220 Kč + 25% 218 400
331 200 a více 66 420 Kč + 32% 331 200

 

2000
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 102 000 15%
102 000 204 000 15 300 Kč + 20% 102 000
204 000 312 000 35 700 Kč + 25% 204 000
312 000 a více 62 700 Kč + 32% 312 000

 

1999
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 102 000 15%
102 000 204 000 15 300 Kč + 20% 102 000
204 000 312 000 35 700 Kč + 25% 204 000
312 000 1 104 000 62 700 Kč + 32% 312 000
1 104 000 a více 316 140 Kč + 40% 1 104 000