Sazby daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny v letech 2009-2014

Předmět daně Sazba daně
Zemní plyn a některé další plyny: Sazba daně je upravena v § 6 zákona 261/2007 Sb.
* svítiplyn, vodní plyn, genrátorový plyn a ostatní ropné plyny v plynném stavu pro pohon motorů
* plyn pro výrobu tepla
* plyn používaný pro stacionární motory a v souvislosti se stavebními provozy
Pevná paliva 8,50 Kč / GJ
Elektřina 28,30 Kč / MWh