Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2013 a 2014

Sleva na dani
na poplatníka (pracující důchodce)* 24 840 Kč
na manželku 24 840 Kč
částečný invalidní důchodce (invalidita 1. a 2. stupně) 2 520 Kč
plný invalidní důchodce (invalidita 3. stupně) 5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
student 4 020 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti (v roce 2010) 13 404 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 26 808 Kč
Slevy na dani z příjmů fyzických osob a daňové zvýhodnění upravuje § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Druh slevy Sleva na dani
sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 18 000 Kč
sleva na zaměstnance s težkým zdravotním postižením 60 000 Kč
Slevy na dani z příjmů fyzických a právnických osob upravuje § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Na slevu na dani na poplatníka má nárok každá fyzická osoba s výjimkou poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
Počínaje rokem 2013 si slevu na dani na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na dítě  žíjicí v domácnosti
(dítě ZTP/P žijící v domácnosti) neuplatní poplatník v případě, že v daném roce: – u dílčího základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) nebo u dílčího základu z pronájmu  (§ 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) uplatnil výdaje procentem z příjmů a – součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2012

Sleva na dani
na poplatníka (pracující důchodce)* 24 840 Kč
na manželku 24 840 Kč
částečný invalidní důchodce (invalidita 1. a 2. stupně) 2 520 Kč
plný invalidní důchodce (invalidita 3. stupně) 5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
student 4 020 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti (v roce 2010) 13 404 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 26 808 Kč

Slevy na dani z příjmů fyzických osob a daňové zvýhodnění upravuje § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Druh slevy Sleva na dani
sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 18 000 Kč
sleva na zaměstnance s težkým zdravotním postižením 60 000 Kč

Slevy na dani z příjmů fyzických a právnických osob upravuje § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2011

Sleva na dani
na poplatníka (pracující důchodce)* 23 640,- Kč
na manželku 24 840 Kč
částečný invalidní důchodce (invalidita 1. a 2. stupně) 2 520 Kč
plný invalidní důchodce (invalidita 3. stupně) 5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
student 4 020 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti (v roce 2010) 11 604 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 23 208 Kč

*Důchody nebudou zdaňovány až do výše 364 000 Kč.

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává zachována.

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2010

Sleva na dani
na poplatníka (pracující důchodce)* 24 840,- Kč
na manželku 24 840 Kč
částečný invalidní důchodce 2 520 Kč
plný invalidní důchodce 5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
student 4 020 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti 10 680 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 12 000 Kč

*Důchody nebudou zdaňovány až do výše 364 000 Kč.

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává zachována.

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2009

Sleva na dani
na poplatníka (pracující důchodce)* 24.840,- Kč
na manželku 24 840 Kč
částečný invalidní důchodce 2 520 Kč
plný invalidní důchodce 5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
student 4 020 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti 10 680 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 12 000 Kč

*Důchody nebudou zdaňovány až do výše 364 000 Kč.

Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává zachována.

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2008

Sleva na dani
na poplatníka (pracující důchodce)* 24.840,- Kč
na manželku 24 840 Kč
částečný invalidní důchodce 2 520 Kč
plný invalidní důchodce 5 040 Kč
držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč
student 4 020 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti 10 680 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 12 000 Kč

*Důchody nebudou zdaňovány až do výše 364 000 Kč.

Roční slevy na dani z příjmů a daňové zvýhodnění platné pro rok 2007

(§ 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění)

Sleva na dani
na poplatníka 7 200 Kč
na manželku 4 200 Kč
částečný invalidní důchodce 1 500 Kč
plný invalidní důchodce 3 000 Kč
držitel průkazu ZTP/P 9 600 Kč
student 2 400 Kč
daňové zvýhodnění
dítě žijící v domácnosti 6 000 Kč
dítě ZTP/P žijící v domácnosti 12 000 Kč