Přehled základních i snížených sazeb DPH v zemích Evropské unie platných v roce 2014.

Stát Základní sazba DPH (%) Snížená sazba DPH (%)
Belgie 21 6/12
Bulharsko 20 9
Česká republika 21 15
Dánsko 25
Estonsko 20 9
Finsko 24 10 / 14
Francie 20 5,5/10
Chorvatsko 25 5/13
Itálie 21 10
Irsko 23 9/13,5
Kypr 15 5 / 9
Lucembursko 15 6/12
Litva 21 5/9
Lotyšsko 21 12
Maďarsko 27 5/18
Malta 18 5/7
Německo 19 7
Nizozemsko 21 6
Polsko 23 5/8
Portugalsko 23 6 / 13
Rakousko 20 10
Rumunsko 24 5/9
Řecko 23 6,5/13
Slovensko 20 10
Slovinsko 20 9,5
Španělsko 21 10
Švédsko 25 6 / 12
Velká Británie 20 5