Tuzemské sazby DPH 2014

Popis zdanitelného plnění Sazba daně
Dodání zboží kromě:
dodání zboží uvedeného v příloze č.3 k ZDPH, tepla a chladu a dalších uvedený výjimek
21 %
Dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH, dodání tepla a chladu 15 %
Poskytnutí služeb kromě:
poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 2 k ZDPH a dalších uvedených výjimek
21 %
Poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 2 k ZDPH 15 %
Dodání zboží, pořízení zboží z JČS a dovoz zboží, je-li uskutečněno jako soubor zboží, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě (pokud se nevyužije možnost uplatnit u každého druhu příslušnou sazbu samostatně) 21 %
Převod nemovitostí kromě: výjimek uvedených v zákonu 21 %
Dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 k ZDPH 15 %
Dovoz zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, podléhá-li alespoň jeden druh zboží základní daně 21 %
Dodání vratného obalu společně se zbožím v tuzemsku plátce, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh Sazby pro vratný obal
Stavební a montážní práce spojené se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vč. příslušenství; oprava těchto staveb; odborné práce na části jiné stavby určené výlučně pro bydlení 15 %
Stavební a montážní práce spojené s výstavbou nebo změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vč. příslušenství; oprava těchto staveb; stavební a montážní práce při změně bytového domu, rodinného domu nebo prostoru nesloužícího k bydlení na stavbu pro sociální bydlení 15 %
Převod staveb pro sociální bydlení vč. příslušenství kromě: plnění osvobozené podle § 56 odst. 1 ZDPH 15 %
Poskytnutí cestovní služby 21 %
Sazba daně při opravě základu daně a výše daně platná ke dni původního plnění