Home   Informace   Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny

 Číslo Název
Česká pojišťovna zdraví, a.s.
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 Česká průmyslová pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna