Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout následující dokumenty:

– potvrzení o zaměstnání

– doklad o výši výdělku

– vyúčtování mzdy a případné přeplatky

– potvrzení o době trvání pojištění a výši odvedených příspěvků na sociální a zdravotní pojištění

– a, pokud zaměstnanec o to požádá, pracovní hodnocení

 

Všechny tyto dokumenty jsou důležité pro další administrativní procesy a pro uplatnění práv zaměstnance v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a je zaměstnavatelovou povinností vám je bezodkladně dát.

 

Setkali jste se někdy s tím, že vám zaměstnavatel některý z dokumentů nechtěl dát? Jak jste to řešili?

 

#pragoecon #pracovnipomer #vypoved #zamestnanec

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼

Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane