… jak bychom to tak slušně řekli, no … asi nijak, takže jen věcně – za minutu dvanáct se podařilo zveřejnit metodiku pro EET …. je to fakt počteníčko, občerstvení na nádraží 3. vlna, doplňkový prodej ve vlaku 1. vlna, řídíme se podle toho, zda je činnost „drobná“ , karta, kupon, voucher, to vše evidováno v době prodeje poukazu, spolky jsou na jedné straně vyjmuty, ale na druhou nemusí mít „drobnou“ činnost a to by museli evidovat … no … bude spousta času na doladění nedostatků všemi stranami – celé tři měsíce … 🙁

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mf-zverejnilo-metodicke-pokyny-k-evidenci-trzeb/1388101