Novela zákona o DPH přináší v oblasti nemovitostí významné změny. Podstatně se rozšiřuje definice stavebního pozemku, jehož dodání je zdanitelným plněním, zavádí se režim přenesené daňové povinnosti u některých dodání staveb a v souvislosti s dodáním staveb jsou nově stanovena pravidla pro přestavbu. Zpřísňuje se i výpočet plochy tzv. obytného prostoru (dříve bytu) pro sociální bydlení. 

Navštivte náš seminář „Uplatňování DPH ve stavebnictví a u nemovitostí“ dne 30.1.2015

https://www.pragoecon.cz/seminare/uplatnovani-dph-ve-stavebnictvi-a-u-nemovitosti-2/