Systém vedení účetnictví:

Ke každému našemu zákazníkovi přistupujeme individuálně a jsme si vědomi, že každý klient má jiné nároky a představy o outsourcingu (i částečném) své účetní agendy. V současné době naše společnost nabízí 3 základní systémy vedení účetnictví. Tyto systémy a metody se samozřejmě dají navzájem kombinovat.

VARIANTA I.


Tato varianta je vhodná pro malé a začínající podnikatele, kteří nemají velký objem účetních dokladů a nekladou velký důraz na rychlost zpracování a zasílání účetních reportů.

VARIANTA II.


Tato varianta je vhodná pro malé a střední podnikatele, kteří jsou si vědomi nutnosti vést účetnictví řádně a v předem daných termínech, kladou velký důraz na zpracovaná účetní data a potřebují s nimi co nejrychleji pracovat.
Základním principem této varianty je napojení klienta on-line na náš server, kde má veškerá účetní data ihned k dispozici. Tento způsob vedení dostává rychlost spolupráce na rovinu rychlosti s indoor účetními. Další výhodou této varianty je možnost vedení agend klienta ( např.: kniha došlých faktur, vydávání faktur a jejich evidence, sledování závazků a pohledávek, adresář dodavatelů a odběratelů, atd.) přímo v našem systému a není třeba dublovat některé činnosti a samozřejmě se tím i podstatně snižují provozní náklady.

Při této Variantě není nutné fyzicky předávat všechny účetní dokumenty, protože většina dat je v elektronické podobě a v této podobě se také účtují. Další nespornou výhodou tohoto systému je objem zpracovávaných dat. V současné době zpracováváme i dvě společnosti mající každá cca 1.000 účetních dokladů denně.
Při zajištění technických požadavků a parametrů na uskutečnění této varianty Vám bude naše technická podpora plně k dispozici a samozřejmě zajistíme i bezplatné školení Vašich uživatelů. Samozřejmostí je vysoká ochrana Vašich dat a možnost nastavení úrovně přístupů pro Vaše zaměstnance.

Výhody outsourcingu účetnictví:

 • Není třeba hledat kvalifikované zaměstnance
 • Nemusí se zajišťovat jejich neustále vzdělávání
 • Není třeba neustále sledovat legislativní změny
 • Nemusí se nakupovat drahý účetní systém a jeho aktualizace
 • Nemusí se zajistit technická podpora systému
 • Není dbán velký důraz na technické vybavení
 • On-line přístup k účetním datům
 • Naši kvalifikovaní zaměstnanci vyřeší každý problém
 • Možnost využití našich daňových poradců, právníků a auditorů

Co musí klient zajistit:

 • Spolupráci s našimi IT při připojení k našemu serveru
 • Připojení databázových systémů k našim programům ve spolupráci s našimi IT
 • Zajisti osobu, která bude komunikovat a zajišťovat účetní data a písemnosti pro naši společnost – není dbán velký důraz na vzdělání a praxi

VARIANTA III.


Tato varianta je vhodná pro malé a střední podnikatele, kteří chtějí vést účetnictví v kancelářích své společnosti, na firemních počítačích a na jejich softwaru.
Základním principem této varianty je docházení našich specialistů v domluvených časových intervalech do sídla klienta a vedení účetnictví na jeho prostředcích.

Výhody této varianty:

 • Veškeré doklady a písemnosti zůstávají v sídle klienta
 • Okamžitý přístup do účetnictví
 • Možnost řešení vzniklých problémů přímo na místě
 • Dá se řešit jako mimořádná situace

Nevýhody této varianty:

 • Větší finanční náročnost ze strany klienta (pořízení SW, HW, prac. Místa, atd.)
 • Nutnost zajištění technické podpory
 • Nutnost zajištění aktualizací SW

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je jedna z nejcitlivějších oblastí každého podnikatele. Je vždy brán velký důraz na kvalitu zpracování a na ochranu dat. Naše společnost nabízí kompletní vedení účetní a personální agendy s důrazem na již výše zmíněné parametry. Zejména se snažíme o individuální přístup ke každému klientovi a dbáme velký důraz na kvalitu odvedené práce a ochranu jeho choulostivých dat a informací. Nemalým podmětem pro změnu systému vedení mzdové agendy a přechodu k outsourcingu této oblasti je mimo jiné i neustále se měnící předpisy v této oblasti a velké riziko chyby způsobení lidským faktorem.
Samozřejmostí a součástí našich služeb je i vysoká pojistka profesní zodpovědnosti, která kryje veškerá rizika spojená s našimi službami.

Co je podstatou naší činnosti a co nabízíme a tím Vám ušetříme Vaše starosti:

 • Zajištění mzdové účetní
 • Vedení personalistiky
 • Zajištění SW a jeho aktualizace
 • Sledování legislativních změn a implementace do praxe
 • Pomoc při kompletaci podkladů pro zpracování mezd
 • Samotné zpracování mezd ( všechny druhy pac. Poměrů a úvazků)
 • Zpracování, distribuce a archivace veškerých mzdových výstupů
 • Zpracování mzdových reportů
 • Export dat do účetnictví
 • Rozesílání výplatních pásek dle požadavků klienta
 • Ochrana dat
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Komunikace s úřady
 • Účast na kontrolách

Daňový servis

Našim klientům zajišťujeme kompletní daňový servis včetně zastupování při jednání s úřady i případné zastupování při soudních sporech.
Všichni klienti mají k dispozici naší help-line, kde mohou po celou pracovní dobu využívat našeho poradenství. Samozřejmostí je odpovídání na dotazy v písemné formě.