Důchodci, kteří odešli do důchodu v roce 2013 a dříve a během roku 2014 při pobírání důchodu současně pracovali, budou mít nárok na daňovou vratku a to i když pracovali jen část roku.

Ústavní soud 30.8.2014 rozhodl, že na základní slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci. Dříve zaměstnanci pobírající k 1. lednu 2014 na ni nárok neměli. Slevu lze uplatnit již od mzdy za srpen 2014, jelikož poskytnutí základní slevy na dani je možné od měsíce, ve kterém byl nález ÚS zveřejněn ve Sbírce zákonů, což bylo dne 4.8.2014. K uplatnění slevy za měsíce leden – červenec 2014 je však nutné podat daňové přiznání nebo požádat posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

 

Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/427110-pracujici-duchodci-a-vratka-dane-za-rok-2014/