Daňová správa rozhodla na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, že základní sleva na poplatníka, který je uživatelem starobního důchodu, se bude moci uplatnit i za rok 2013. Jak to provést?
– U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání
– Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.
– Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

Nejste si jisti co s tím? Přijďte na naše semináře 🙂

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392