Celkem 29 profesorů, docentů a právních vědců z kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva Akademie věd ČR protestuje proti připravované novele občanského zákoníku, která se rodí na ministerstvu spravedlnosti.

„Jsme toho názoru, že občanský zákoník by v prvních letech své účinnosti neměl být novelizován. Výjimkou jsou případy nepřekonatelných praktických problémů a případy závažných legislativně-technických nedostatků,“ napsali právníci do usnesení kolegia, které odeslali ministerstvu.

„Neznamená to, že bychom se stavěli principiálně proti jakékoli novelizaci. Nechceme jen uspěchané změny, které by měnily celou filozofii nového zákoníku,“ upřesnil Právu zástupce ředitele Ústavu státu a práva Ján Matejka.

Novela se šije horkou jehlou

Podle něho existuje prostor pro technické změny tam, kde je nový zákoník nejasný. Bez analýzy jeho dopadů v praxi však nelze přistupovat k hlubším změnám. Odborníkům navíc vadí, jakým způsobem ministerstvo novelu narychlo připravuje.

„Máme za to, že způsob, jakým je novela připravována, se podstatně odlišuje od evropského legislativního standardu,“uvádí se v usnesení.

„Problémem chystané novely je její načasování a rozsah. Malá část změn měla být přijata již před nabytím účinnosti zákoníku, neboť se jedná o opravy zjevných chyb, o kterých se vědělo. Daleko větší část však přichází příliš brzy. Jedná se o koncepční změny. Ty by mohly přicházet v úvahu, pokud vůbec, až za několik let, nikoliv dnes. Část tedy přichází příliš pozdě, část příliš brzy,“ řekl Novinkám advokát Zbyšek Kordač z kanceláře Weinhold Legal. ?Takový postup se jeví našim klientům jako nekorektní, a to zvláště s ohledem na finanční aspekty každé podobné změny,? upozornil.

Členové kolegia jsou podle svých slov připraveni s ministerstvem spravedlnosti spolupracovat na odhalení a analýze problematických ustanovení zákoníku i na jeho novele.

Své stanovisko zaslali jak ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO), tak jejímu náměstkovi pro legislativu, který má novelu občanského zákoníku na starost, Robertu Pelikánovi.

ZDROJ: Novinky .cz
http://www.novinky.cz/domaci/346861-desitky-expertu-protestuji-proti-novele-obcanskeho-zakoniku.html