Specializovaný finanční úřad se hodlá při daňových kontrolách velkých firem a dalších významných institucí ještě více zaměřovat na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Hlavním důvodem zaměření na převodní ceny je obava z možného krácení daní a daňových úniků.

Úřad již dnes posuzuje a průběžně monitoruje, zda české firmy neoprávněně nevyvádějí své zisky do zemí s nižším daňovým zatížením či zda nejsou české dceřiné společnosti uměle kráceny na svých ziscích mateřskými firmami ze zahraničí.

V souvislosti se zaměřením Specializovaného finančního úřadu na problematiku převodních cen byl vytvořen jednoduchý dotazníkový formulář, jehož účelem je získání rámcového přehledu o situaci spravovaných subjektů, ve vztahu k uskutečňování transakcí se spojenými osobami. Formulář je v těchto dnech rozesílán dotčeným daňovým subjektům. Vyplnění formuláře bude dobrovolné. „Pokud poplatník formulář nevyplní či vyplní nepravdivé, zavádějící či neúplné informace, Specializovaný finanční úřad bude k těmto případům přistupovat velmi obezřetně“, upozorňuje ředitel Specializovaného finančního úřadu Jan Ronovský.

Finanční správa po vyhodnocení této metody zváží obdobné oslovení i dalších skupin daňových subjektů.

Ačkoli daňové subjekty mají povinnost některé informace, které jsou požadovány v dotazníkovém formuláři, zveřejňovat v rámci svých výročních zpráv, respektive zpráv o vztazích, ze zkušenosti úřadu vyplývá, že tyto dokumenty často příslušné informace neobsahují. „S ohledem na efektivitu správy daní a směřování kontrolní činnosti finanční správy na rizikové subjekty, je vyplnění dotazníkového formuláře cestou, jak široce zacílit na problematiku převodních cen u vybraných subjektů“, dodává Ronovský.

Specializovaný finanční úřad je součástí Finanční správy ČR. Je to úzce profilovaný finanční úřad, spravující největší a fiskálně nejvýznamnější české společnosti s ročním obratem nad 2 miliardy korun, dále banky, pojišťovny a další finanční instituce.

ZDROJ: Finanční správa
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/specializovany-financni-urad-se-pri-danovych-kontrolach-zameri-na-prevodni-ceny-5169