V roce 2024 došlo a dojde k významným změnám v oblasti dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) v České republice.

 

Asi nejvýraznější změnou je zavedení nároku na dovolenou pro tyto formy zaměstnání, a také změny v režimu pojistného.

 

Podívejme se na ně podrobněji

 

Nárok na dovolenou: Od 1. ledna 2024 získali dohodáři právo na dovolenou za současného splnění dvou podmínek: čtyři týdny nepřetržitého trvání pracovněprávního vztahu a zároveň odpracování alespoň 80 hodin u daného zaměstnavatele. Fiktivní týdenní pracovní doba pro účely dovolené je stanovena na 20 hodin týdně. Za každých odpracovaných 20 hodin tak vzniká právo na přibližně 1,5 hodiny dovolené.

 

Změny v pojistném: Od 1. července 2024 se mění režim pojistného pro dohodáře. Dřívější fixní limit pro odvádění pojistného ve výši 10 000 Kč se mění. Nyní je stanoven limit 25 % průměrné mzdy pro dohodu u jednoho zaměstnavatele a 40 % průměrné mzdy pro souběh více dohod u různých zaměstnavatelů. Pro rok 2024 jsou tyto limity stanoveny na 10 500 Kč pro jednoho zaměstnavatele a 17 500 Kč pro souběh více dohod.

 

Průměrná mzda: Pro rok 2024 byla průměrná mzda stanovena na 43 967 Kč. Tento údaj je využíván pro výpočet základních údajů v sociálním i zdravotním pojištění a pro daňové účely.

 

Další změny: Například změna ve výpovědních lhůtách a právech zaměstnanců při ukončení pracovního poměru na základě dohody.

 

Jak vám tyto změny zjednodušily nebo naopak ztížily podnikání?

 

#pragoecon #dpp #dpc

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼

Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane