Datum konání: 14.1.2022 od 9:00 do 14:00

Místo konání: Hotel Downtown****, Žitná 53, Praha 1, 110 00
Cena bez DPH: 2.099,- (2 540,- včetně DPH)

Program (anotace semináře):

Určeno pro: Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům, plátcům DPH.

Přínos: Na semináři se seznámíte s všeobecně s DPH a probereme prakticky především přeshraniční transakce u zboží a služeb. Výklad bude doplněn příklady.

PROGRAM:

 • Legislativní vývoj – aktuální informace, judikatura, koordinační výbory
 • Novela pro poskytovatele cestovních služeb od 1.1.2022
 • Vyúčtování elektřiny a plynu v roce 2022
 • Dodání zboží do jiných členských států plátcům, podnikatelům, spotřebitelům v příkladech (sledování nového limitu 10.000 EUR a změna místa plnění)
 • Přiřazování přepravy v různých situacích a řešení praktických příkladů
 • Vývoz zboží a dovoz zboží , služby vázané na dovoz a vývoz – judikatura, příklady
 • Specifika obchodů s Velkou Británií a řešení situací v praxi
 • Dovoz zboží malé hodnoty postup, zdanění, nárok na odpočet daně
 • Provozovatelé elektronických rozhraní a fiktivní dodání na praktických příkladech
 • Režimy jednoho správního místa a jejich využití
 • Přeshraniční služby poskytované a přijímané – DAP, SH, vznik povinnosti přiznat daň, příklady, nejčastější chyby
 • správa daně v tuzemsku, praktické problémy a jejich řešení
 • Diskuze
 • Odpovědi na dotazy

Kapacita : max. 25 účastníků

Lektorka semináře:

Ing. Marika Voženílková

 

Metodik nepřímých daní – Generální finanční ředitelství v Hradci Králové, lektor

V roce 1988 ukončila studium na Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika a management.

Od roku 1992 pracovala pro Finanční úřad v Hradci Králové, jako pracovník správce daně. Počínaje rokem 2003 do roku 2015 pracovala jako metodik nepřímých daní pro Generální finanční ředitelství v Hradci Králové – I nadále s GFŘ spolupracuje jako poradce.

 • od roku 2004 školí problematiku daně z přidané hodnoty zaměstnance daňové správy
 • od roku 2006 školí problematiku daně z přidané hodnoty daňové poradce, účetní, zaměstnance firem, neziskových organizací a územně samosprávných celků

Získané zkušenosti:

 • zkušenosti s mezinárodní výměnou informací systému VIES
 • aplikovala nový zákon o dani z přidané hodnoty při provádění kontrol daňových  subjektů, zpracovávala agendu spojenou s vyměřením daně
 • získala zkušenosti na agendě majetkových daní a byla zodpovědná za oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.