Provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.

Datum konání: 2.2.2022 od 9:00 do 15:00
Místo konání: Hotel Downtown****, Žitná 53, Praha 1, 110 00
Cena bez DPH: 2.299,- (2 771,- včetně DPH)

Program (anotace semináře):

Určeno pro: Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Přínos: Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a výklady v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2021/2022. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. Výklad bude doplněn příklady.

PROGRAM:

 • Praktické zkušenosti se zvýšením hranice pro hmotný majetek – účetní souvislosti, zrušení kategorie nehmotného majetku u daně z příjmů, technické zhodnocení 2021 – účetně a daňově, mimořádné odpisy hmotného majetku – podmínky a výhody
 • Novela ZDP 2021 – daňové zvýhodnění na dítě, měsíční daňový bonus
 • Novela ZDP 2022 – zvýšení slevy na poplatníka, sleva za zastavenou exekuci
 • DPH – plnění v režimu One Stop Shop
 • Aktuální stav tzv. „Generálních pardonu“, tj. prominutí DPH, sankcí a správních poplatků
 • Změny v právní úpravě pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů vyvolané novelou zákona o obchodních korporacích, podmínky pro výplatu záloh na podíly na zisku
 • Zpětný odpočet daňové ztráty – podmínky uplatnění, zaúčtování, dopad na odloženou daň z příjmů
 • Účetní případy související s pandemií COVID-19 – účetní a daňové souvislosti
 • Firemní elektromobil – hybridní automobil z pohledu účetnictví a daní
 • Práce z domova (home office) – daňové a účetní dopady
 • Nové interperetace Národní účetní rady
 • Zveřejňování účetních závěrek – změny 2021/2022
 • Změny v ověřování auditorem od roku 2021/2022
 • Aktuální částky platebních povinnosti u veřejného pojištění, změna výpočtu penále u pojistného na sociální zabezpečení
 • Program bude doplněn o případné další aktuální změny a výklady

Kapacita : max. 25 účastníků

Lektoři semináře:

Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce)

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Problematikou daní se zabývá více jak 20 let. Od roku 1993 působí jako daňový poradce. Lektorsky působil v řadě renomovaných nadnárodních účetních, daňových, poradenských a jiných společnostech. Tisíce hodin odpřednášel v odborných kurzech pro veřejnost. Napsal několik odborných knih a pravidelně přispívá do časopisů.

Přednosti lektora

Samozřejmostí je využití bohatých zkušeností z praxe během přednášek. Výklad doprovází prezentací připravených podkladových materiálů. Vítanou součástí seminářů je ze strany lektora i diskuze.

Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce)

Absolvent školy

Střední ekonomická škola, obor: všeobecná ekonomika, (1981-1986)

Odborná praxe

Do roku 1991 pracoval v obchodní organizaci. Od roku 1991 působí jako lektor a odborný garant v kurzech zaměřených zejména na účetnictví a ekonomiku, účetní a ekonomický poradce, asistent daňového poradce a autor resp. spoluautor odborných publikací a článků v odborném i denním tisku.
Reference – přednášková činnost (v období roku 1991 – 2012)
Otevřené i zakázkové kurzy pro vzdělávací organizace.

Přednosti lektora

Během přednášky můžete očekávat srozumitelný výklad s množstvím praktických příkladů. Pro každý seminář je připraven přehledný studijní materiál. Využití technických prezentačních prostředků během přednášky je samozřejmostí.

Publikační činnost:

 • P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1998 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1999 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1996 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1998 (Pragoeduca)
 • T. Líbal – Cvičné příklady pro studium předmětu ÚČETNICTVÍ I., Účetnictví – principy a techniky (Institut Svazu účetních, a. s., INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • T. Líbal – Účetnictví – principy a techniky 2011 (INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.)
 • Kolektiv autorů – Vzorová účtová osnova 2004 (SAGIT 2004)
 • Prof.. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Tomáš Líbal – Kurz Účetnictví – e-learningový kurz – MODUL A, B a C – autoři textové části  (Institut Svazu účetních 2003, 2004, 2009)
 • Kolektiv autorů – Účetní průvodce Delfín CD-ROM (SAGIT 2004 – 2008)
 • Články v odborném tisku např. časopis Účetnictví – 2006 až 2012