Datum napsání článku 30.10.2020

Dobrý den/Ahoj.

Pro úplnost informací vám ještě shrnu daňové ,,úlevy‘‘, tzv. Velký liberační balíček (VLB).

VLB se primárné vztahuje na podnikatelské a nepodnikatelské činnosti, které byly z nařízení vlády ze dne 12.10.2020 a 26.10.2020 dotčeny protikoronavirovým nařízením a ve většině případů tímto byla částečně nebo zcela utlumena jejich činnost. Dále pro podnikatelské a nepodnikatelské činnosti u nichž nadpoloviční část příjmů pochází z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách dotčených vládním nařízení.

Nařízení vlády ze dne 12.10.2020 – https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdf
Nařízení vlády ze dne 26.10.2020 -https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf

Čeho postižení podnikatelé mohou využít?

Hromadné prominutí:

  1. a) úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020. Pozor, nevztahuje se na podání přiznání a kontrolního hlášení, toto musí být vždy podáno v řádném termínu;
  2. b) zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob; 
  3. c) záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

Pro upřesnění dodávám, že se nejedná o prominutí samotné daně, jedná se pouze o prominutí záloh, daň se bude muset v řádných termínech v roku 2021 doplatit. DPH se bude muset doplatit do 31.12.2020.

Podmínkou, krom správného posouzení zda spadáte do výše uvedených kategorií podnikatelů, je že musíte tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu. Krom běžných komunikačních prostředků státní správy je možné toto oznámení zaslat i e-mailem, ale pozor, přílohou e-mailu musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem.

Jako rozhodný časový úsek pro posouzení zda , v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v České republice v zásadě nebyly utlumeny.

 

Další prominutí vztahující se na všechny daňové subjekty:

  • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
  • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET do začátku roku 2023.
  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – nejprve došlo k faktickému odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením) a následně k jejímu úplnému zrušení.
  • Zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů za rok 2020. Zpětně bude možné tuto ztrátu uplatnit v roce 2019 a 2019.

 

V případě vašich dotazů jsem vám já, i všichni mí kolegové k dispozici. Rádi vám zodpovíme vaše případném dotazy a pomůžeme s aplikováním výše uvedeného v praxi.