Datum napsání článku 29.10.2020

Dobrý den/Ahoj,

v minulé zprávě jsem se detailně věnoval ošetřovnému, nyní vám přiblížím ostatní formy podpory, které nám vláda připravila. Vybírám formy podpory, které se týkají převážně vás, našich klientů, v případě, že nenajdete vyhovující, ozvěte se, rád to s vámi proberu osobně.

Antivirus A (Antivirus plus)

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu z důvodu vládních nařízení. Zaměstnavatel získá 100 % náhrad mezd v maximální výši 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Režim A bude trvat až do konce roku. Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % a strop nákladů 39000,- Kč na zaměstnance v karanténě. Pro jistotu upozorňuji, že se nejedná o příspěvek platu/mzdy, ale o příspěvek na náhradu mezd, což je v případě, že daný zaměstnanec nepracuje, nechodí do práce ani není na homeoffice. Jakmile zaměstnanec jakkoliv pracuje nebo vykonává činnost pro zaměstnavatel, nemá takový zaměstnavatel nárok na tento druh podpory.

Shrnutí podmínek:

 • 100 % mzdových nákladů, tj. náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci z důvodu relevantních překážek v práci, včetně pojistného;
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc na osobu;
 • jestliže zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a zaměstnavatel mu proto vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 % jeho průměrného výdělku.
 • V případě, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény (nebo izolaci) v souladu s § 191 zákoníku práce, zůstává stávající výše příspěvku, 80 % mzdových nákladů, maximálně 39 000 Kč.

Antivirus B

V tomto programu stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů). Fungování Antivirus B se nemění a fungovat by měl do konce roku 2020.

Shrnutí podmínek:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Covid – Nájemné II

Stát přispěje 50% na nájem provozoven za třetí čtvrtletí, které jsou aktuálně nejvíce postiženy krizovými opatřeními nejvíc dotčených odvětví, kterými jsou například restaurace, kavárny, bary, hudební kluby, kina, výstaviště, galerie, indoorová sportoviště, wellness zařízení. Nově se příspěvek vztahuje i na většinu uzavřených obchodů a služeb.

Shrnutí podmínek:

 • Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO.
 • Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.
 • Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK.
 • Od termínu 21. října 2020, 9:00 hodin je možné žádosti podávat, upravovat i hodnotit. Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí.
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Více naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/

Kompenzační bonus

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají nejvýše dva společníky nebo jde o rodinnou s. r. o., pracovníkům na DPČ a DPP 500,- korun denně. Podmínkou čerpání tzv. kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo zasažený vládními restrikcemi. Dále mohou o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s. r. o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb).

Kompenzační bonus není možné kombinovat s jinou přímou pomocí od státu (například z programu Antivirus či Covid – Kultura).

Program Covid III

Program Covid III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent.rogram Covid III

Více na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-programy-na-podporu-msp/covid-iii/program-covid-iii–255579/

Vypnutí EET

Elektronická evidence tržeb se minimálně na další dva roky pozastavuje.