Datum napsání článku 27.10.2020

Dobrý den/Ahoj!

Jak je to s ošetřovným v době uzavření škol? Pokusím se vám to shrnout:

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let, tzn. jde o děti narozené 15. 10. 2010 a později), – pozor, již neplatí věk 12 let, ale pouze 10,
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Na ošetřovné mají nárok zaměstnanci pracující na klasické pracovní smlouvy, tak i zaměstnanci na DPČ a DPP. Jen pozor, podmínkou je, že musí odvádět ze své mzdy/platu povinné odvody na sociálním pojištění. Např. se nejedná o osoby zaměstnané na DPP mající mzdu do 10000,- Kč měsíčně, z které se odvádí pouze daň z příjmů, nikoliv sociální a zdravotní pojištění.

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec po celou dobu uzavření škol.

Jak se o ošetřovné žádá a co musí zaměstnanec doložit?

Zaměstnanec musí doložit zaměstnavateli nový formulář o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Zaměstnancům stačí pouze tento jeden formulář, nepotřebuje již žádná jiná potvrzení (např. od školy nebo lékaře). Původní formulář, který platil v první vlně již nelze použít!!!

Formulář najdete na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Následně zaměstnavatel (firma) vyplní, buď formulář dodaný zaměstnancem, nebo vlastní, který najde na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz. Na těchto tiskopisech je nutné doplnit informace o stanovené týdenní pracovní/služební době zaměstnance, ty jsou nutné pro posouzení a případné přiznání dávky v minimální výši.

Kolik, kdy a kým bude ošetřovné vyplaceno?

Ošetřovné bude vyplaceno příslušnou OSSZ nejpozději do 1 měsíce od doručení řádné a hlavně bezchybně vyplněné žádosti. Vzhledem ke zkušenosti s první vlnou dbejte na správnost a úplnost údajů, zabráníte tak zbytečným průtahům ve výplatě. Vyplněnou žádost zašlete sami, nebo lépe naším prostřednictvím na příslušnou OSSZ.

Výše ošetřovného je ve výši 70% redukovaného vyměřovacího základu, minimální výše denní dávky je však 400 Kč.

Co podzimní prázdniny, je nebo není nárok na ošetřovné?

Vzhledem k tomu, že dle zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna, tak týden mimořádných podzimních prázdnin je celkem zajímavý:

26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek (pokud by zaměstnavatel za tento den přiznal náhradu mzdy, bude náležet namísto ošetřovného)

29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1. 11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

 

Věřím, že výše uvedené vám trochu pomohlo se zorientovat v problematice ošetřovného v této nelehké době. V případě vašich dotazů jsem vám já, i všichni mí kolegové k dispozici. Rádi vám zodpovíme vaše případném dotazy.

S pozdravem a přáním pevného zdraví!