Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy – 1996. V současné době činný jako advokát v rámci ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR, V.O.S., Fritzova 2, Jihlava. Specializace: pracovní právo a obchodní závazkové právo Mnohaletá lektorská praxe v oblasti pracovního práva, praktické zkušenosti s aplikaci pracovního práva vyplývající z dlouhodobé praxe. Snaha o vysvětlení dané problematiky srozumitelným způsobem s použitím praktických příkladů je obsahem jeho…

Narozen v roce 1960. Po absolvování gymnázia a obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze strávil několik let ve státní správě a poté se pohyboval v podnikatelském prostředí. Od roku 1993 je zaměstnancem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, kde se věnuje celé šíři spektra této problematiky s důrazem na kontrolní činnost u zaměstnavatelů. Metodickou činnost provádí jak v rámci VZP, tak poskytuje odborné…

Mgr. Zuzana Dubská - Radičová

Zuzana je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde se účastnila i specializovaných skupin či podskupin zřízených na úrovni EÚ. V rámci své předchozí praxe se zaměřovala na oblast compliance v bankovním sektoru se specializací mimo jiné na ochranu soukromí, osobních údajů a implementaci regulatorních požadavků vyplývajících z nařízení…