Vedoucí oddělení metodického a kontrolního, odbor důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ. Problematice sociálního zabezpečení se věnuje od roku 1996, metodické činnosti pak od roku 2002. V roce 2003 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovi univerzity (bakalářský kurs Právo sociálního zabezpečení), v roce 2010 obor Veřejná správa na VŠFS o.p.s. Působí jako lektor seminářů.