Metodik nepřímých daní – Generální finanční ředitelství v Hradci Králové, lektor

V roce 1988 ukončila studium na Vysoké škole ekonomické, obor ekonomika a management.

Od roku 1992 pracovala pro Finanční úřad v Hradci Králové, jako pracovník správce daně. Počínaje rokem 2003 do roku 2015 pracovala jako metodik nepřímých daní pro Generální finanční ředitelství v Hradci Králové – I nadále s GFŘ spolupracuje jako poradce.

  • od roku 2004 školí problematiku daně z přidané hodnoty zaměstnance daňové správy
  • od roku 2006 školí problematiku daně z přidané hodnoty daňové poradce, účetní, zaměstnance firem, neziskových organizací a územně samosprávných celků

Získané zkušenosti:

  • zkušenosti s mezinárodní výměnou informací systému VIES
  • aplikovala nový zákon o dani z přidané hodnoty při provádění kontrol daňových  subjektů, zpracovávala agendu spojenou s vyměřením daně
  • získala zkušenosti na agendě majetkových daní a byla zodpovědná za oceňování nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.