Lektor odborných školících seminářů PRAGOECON

Pravidelně se účastní jako přednášející odborných seminářů a školení. Přednášel na řadě konferencí pořádaných Manažerským svazovým fondem, Českou televizí – pořadem POKR, konferencích pořádaných společností TOP VISION, seminářích organizovaných významnými společnostmi pro své klienty, např. České spořitelny, a.s., ČSOB a.s., Ernst and Young, Microsoftu, Telefonicy O2 a dalších.
Organizuje celodenní interaktivní seminář Dotace a Fondy s konkrétními radami a návody, jak postupovat při přípravě projektů.