Doktorandka Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Ing. Tereza Krupová (lektor seminářů) vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a obor Finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2011 a 2012 pracovala jako referent odboru Daňová legislativa na Ministerstvu financí. V současné době působí jako interní doktorandka na PF UK. Zároveň se věnuje problematice výuky práva pro neprávníky, vede právnické semináře na středních školách a vyučuje studenty práv didaktiku práva.