Metodik důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ.

Je dlouholetou lektorkou a metodičkou důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení. Je odbornicí v oblasti vedení ELDP a důchodového pojištění, má mnohaleté zkušenosti a je uznávanou odbornicí na danou problematiku. Rovněž je známa pro rozsáhlou publikační činnost.